Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής

 
Με το προεδρικό διάταγμα 77 ΦΕΚ A’ 130/27.06.2023  άρθρο 3 παράγραφος 5 η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2019 μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής.
 
Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής  διαρθρώνεται ως εξής:
 

Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 210 3375723, 705
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8, 10562 Αθήνα
e-mail: gg-fpdp@minfin.gr