Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματειών Υπουργείου και Υπηρεσιών που υπάγονται στον Υπουργό Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματειών Υπουργείου και Υπηρεσιών που υπάγονται στον Υπουργό

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 

 
 
 
  Τηλ. κέντρο: 210-3332000               Email: ministeroffice@minfin.gr
 
Γραφείο Τύπου
 

   email: press@minfin.gr

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής & Στρατηγικής

Γ. Γ. :  Γεώργιος-Θεόδωρος Χριστόπουλος    

Τηλ.: 210 3332496

e-mail: generalsecr@minfin.gr

Δ/νση:   Νίκης 5-7 10180 Αθήνα

Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής

Γ. Γ. :  Μαρία Ψύλλα

             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             Email: ggfp@minfin.gr

             Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8    10562    Αθήνα    Αττικής

Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

 

Γ.Γ.:  Θεώνη Αλαμπάση


Τηλ.: 210-3375737 210-3375734 210-3375771

email: egdix@minfin.gr 

Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής (ΕΤΠΑ- ΤΣ)
 
Ε.Γ.: Γεώργιος Ζερβός
 
Τηλ.: 21 0333 2845
 
 
Δ/νση: Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Γ. Γ. : Παυλίνα Καρασιώτου 

          Τηλ. Γραμματείας: 2103338447   2103338448             

email: glk-ggr@glk.gr

           Δ/νση: Πανεπιστημίου 37    10165    Αθήνα    Αττικής

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Γ.Γ.: Αθηνά - Μαρία Κόλλια
             
             Τηλ.: 210 3375723, 210 3375705, 210 3375282, 210 3375817

             email: n.kollia@minfin.gr        

             Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10562 Αθήνα

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

 

Γ. Γ. :  Δημήτριος Σκάλκος

Τηλ.: 210 3332402, 210 3332406,  210 3332442

Email: hellaskps@mnec.gr

Δ/νση: Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
 
 
Ε.Γ.: Νίκη Δανδόλου
 
Τηλ.: 210 3278140, 210 3278141
 
 
Δ/νση: Κοραή 4, 105 44 Αθήνα

Υπηρεσίες που Υπάγονται στην Υπηρεσιακή  Γραμματέα

Υ.Γ.: Πηνελόπη Παγώνη

e-mail: p.pagoni@minfin.gr

Τηλ. Γραμματείας: 213 1339009, 213 1339010, 213 1339011

e-mail: secr-permsecr@minfin.gr

Συνεργάτες: 213 1339 003, 213 1339004, 213 1339005, 213 1339006, 213 1339007

 

 
Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 6-10 106 79 Αθήνα
 
 

ΑΦΜ Υπουργείου Οικονομικών: 090165560

Κέντρο Τηλεφωνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών:

Τηλέφωνο: 213 13 33 0 33   (Γ.Γ.Π.Σ.) 

Υποβολή αιτήματος

στον δεκαψήφιο αριθμό 213-1621000 (ώρες: 7:30-17:00) λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της Α.Α.Δ.Ε.