Επιστροφή

Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο μας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτή.

Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014(pdf)