Εγκύκλιος κατάρτισης προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 Παράρτημα Α΄ ...

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Εγκύκλιος Κατάρτισης Εσόδων 2024 (ΑΔΑ  Ψ3ΝΜΗ-8ΥΘ) Έντυπο Π1 Εγκυκλίου...

Εγκύκλιος Κατάρτισης ΜΠΔΣ 2024-2027

Εγκύκλιος Κατάρτισης  ΜΠΔΣ 2024-2027 Πίνακες Εγκυκλίου  Κατάρτισης ...

Εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Έντυπα: Ε.1. - Ε.2. και Πίνακας...

Εγκύκλιος κατανομής πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 σε αναλυτικό επίπεδο

Εγκύκλιος  κατανομής  πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 σε αναλυτικό επίπεδο

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού Εσόδων 2023

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού Εσόδων 2023 (ΩΧ94Η-Τ4Θ) 'Εντυπο Π1 εγκυκλίου 2023 ...

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2023

Η με αρ. 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022 εγκύκλιος με ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026

Εγκύκλιος Κατάρτισης  ΜΠΔΣ 2023-2026 με ΑΔΑ: 9ΩΗΚΗ-ΩΞΚ Παραρτήματα

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ΠΙΝΑΚΕΣ:  Π1, Π2,Π3,Π7Α...

Εγκύκλιος κατανομής πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 σε αναλυτικό επίπεδο

Εγκύκλιος  κατανομής  πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 σε αναλυτικό επίπεδο

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022

Εγκύκλιος με αρ.2/87910/ΔΠΓΚ/7.7.2021 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού Εσόδων οικονομικού έτους 2022

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού Εσόδων οικονομικού έτους 2022 Έντυπο Π1 Έντυπο Π2

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΙΝΑΚΕΣ: Π1, Π2 και Π3 ...

Εγκύκλιος Εκτέλεσης ΜΠΔΣ 2022-2025

Εγκύκλιος Εκτέλεσης ΜΠΔΣ 2022-2025  Πίνακες Εγκυκλίου ΜΠΔΣ 2022-2025 

Κατανομή πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 σε αναλυτικό επίπεδο

Η με αριθ.  2/77556/ΔΠΓΚ/26.11.2020 εγκύκλιος, όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:...

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2021

Εγκύκλιος 2/30551/ΔΠΓΚ/21.7.2020 (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ) Παράρτημα Β΄ Παράρτημα Γ΄...

Εγκύκλιος Κατάρτισης προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εγκύκλιος Κατάρτισης προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ...

Εγκύκλιος Κατάρτισης ΜΠΔΣ 2021 - 2024

Εγκύκλιος Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 ...
Εμφάνιση 1 - 20 από 54 αποτελέσματα.