Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή Εκτιμητών Τιμής Ζώνης αντικειμενικών αξιών ακινήτων Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή Εκτιμητών Τιμής Ζώνης αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Ποιά είναι τα κριτήρια με τα οποία το Υπουργείο πρόκειται να αξιολογήσει την επάρκεια της αιτιολόγησης της εισήγησης; Δηλαδή, ποιό το πλήθος και το είδος των στοιχείων τεκμηρίωσης της εισήγησης τα καθιστά επαρκή;

Η εισήγηση τιμής ζώνης θεωρείται επαρκώς τεκμηριωμένη, εφόσον οι εκτιμητές συμπληρώσουν για κάθε ζώνη το έγγραφο-Πρότυπο που επισυνάπτεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί, αφού...

Η δήλωση προτίμησης είναι δεσμευτική όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα;

Υπάρχει περίπτωση να κληρωθώ σε περιοχή που δεν έχω επιλέξει, αν δεν έχω δηλώσει πως δεν ενδιαφέρομαι για όλη την Ελλάδα; Αν ναι, μπορώ να αρνηθώ να την αναλάβω; Η δήλωση προτίμησης είναι...

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 2.1.2018 μέχρι και την 12.1.2018.

Κώλυμα εντοπιότητας κύριας έδρας/υποκαταστημάτων

Έχω δύο έδρες. Μία στο Δήμο Α και μια δευτερεύουσα στο Δήμο Β άλλης Περιφ. Ενότητας. Θα εξαιρεθώ και από τις δύο;  Το κώλυμα αφορά μόνο τη Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα της κύριας έδρας...

Χορήγηση οδοιπορικών

Έχω δηλώσει ενδιαφέρον για όλη την Ελλάδα, η έδρα μου είναι στο Δήμο Α και κληρώθηκα για το Δήμο Β άλλης Περιφερειακής Ενότητας. Θα πληρωθώ οδοιπορικά; Δεν έχει προβλεφθεί η χορήγηση...

Κύρωση εάν δεν παραδοθεί πόρισμα

Αν δεν καταφέρω να παραδώσω πόρισμα, υφίσταμαι κάποια ποινή; Δεν προβλέπεται σχετική κύρωση.

Αμοιβή μη ολοκληρωμένου έργου

Αν αναλάβω 50 ζώνες αλλά στον καθορισμένο χρόνο φέρω εις πέρας τις 30, θα τις πληρωθώ;  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η καταβολή της αμοιβής των...

Προτίμηση Δημοτικών/Περιφερειακών Ενοτήτων

Αν έχω την έδρα μου στην Δημ. Κοινότητα του 1ου Δημ. Διαμερίσματος της Αθήνας, μπορώ να αιτηθώ να εκτιμήσω ζώνες στις άλλες Δημ. Κοινότητες των υπόλοιπων Διαμ/των του Δήμου Αθηναίων στον ίδιο...

Πλεονέκτημα εντοπιότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας

Έχω έδρα στο Δήμο Χ της Περιφ Ενότητας Α και εκδηλώνω ενδιαφέρον για το Δήμο Υ της Περιφ. Ενότητας Β. Έχω λιγότερες πιθανότητες να επιλεγώ από τον συνάδελφο που εκδηλώνει ενδιαφέρον για το Δήμο...
— 10 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 10 από 17 αποτελέσματα.