Διαύγεια Διαύγεια

Τύπος
Από
Έως

{{unit.label}}

Επιστροφή

Οργανωτικές μονάδες

{{u.label}}
Δεν υπάρχουν οργανωτικές μονάδες

Αναρτήσεις ({{paging.total}})

Θέμα:
{{d.subject}}
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Τύπος:
{{d.Type.name}}
<< <<
< <
> >
>> >>
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις
Επιστροφή
ΑΔΑ
{{decision.ada}}
Κατάσταση
Ανακληθείσα Εκκρεμεί αίτημα ανάκλησης Αναρτηθείσα Προσωρινά αποθηκευμένη
Ημερομηνία ανάρτησης
{{millisToUTCDate(decision.publishTimestamp) | date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}}
Τελευταία τροποποίηση
{{millisToUTCDate(decision.submissionTimestamp) | date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}}
Θέμα
{{decision.subject}}
Είδος
{{decision.Type.name}}
Ηλεκτρονικό αρχείο
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Error {{Error.status}}: {{Error.statusText}}