Οικονομικά Στοιχεία - Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικά Στοιχεία - Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Περιεχόμενο με Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2014

19 Φεβ 2015

Μηνιαία Δελτία Χρηματοδοτήσεων - Πληρωμών - Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Χρηματοδοτήσεων - Πληρωμών  Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων μηνός Δεκεμβρίου 2014  Δελτίο Χρηματοδοτήσεων-Πληρωμών Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Οκτωβρίου 2014 ...