Οικονομικά Στοιχεία - Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικά Στοιχεία - Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Περιεχόμενο με Δελτία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020

4 Φεβ 2021

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Δεκεμβρίου 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Δεκεμβρίου 2020 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική Κυβέρνηση ...
6 Ιαν 2021

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Νοεμβρίου 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Νοεμβρίου 2020 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική...
5 Νοε 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Σεπτεμβρίου 2020 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική Κυβέρνηση...
5 Οκτ 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Αυγούστου 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Αυγούστου 2020 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική Κυβέρνηση ...
3 Σεπ 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική Κυβέρνηση ...
5 Αυγ 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2020 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική Κυβέρνηση ...
5 Ιουν 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2020

    Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Απριλίου 2020     Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ     Χρονολογικές...
8 Μαϊ 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαρτίου 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Μαρτίου 2020 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική...
8 Απρ 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Φεβρουαρίου 2020 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική...
6 Μαρ 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2020

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου 2020 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές...