2023

Ετήσιο Δελτίο Δημόσιου Χρέους 2023

Δεκέμβριος 2023    (No 112)

Σεπτέμβριος 2023  (No 111)

Ιούνιος 2023          (No 110)

Μάρτιος 2023        (No 109)

2022

Ετήσιο Δελτίο Δημόσιου Χρέους 2022

Δεκέμβριος 2022    (No 108)

Σεπτέμβριος 2022  (No 107)

Ιούνιος 2022          (No 106)

Μάρτιος 2022        (No 105)

2021

Ετήσιο Δελτίο Δημόσιου Χρέους 2021

Δεκέμβριος 2021   (No 104)

Σεπτέμβριος 2021  (No 103)

Ιούνιος 2021          (No 102)

Μάρτιος 2021        (No 101)

2020

Ετήσιο Δελτίο Δημόσιου Χρέους 2020

Δεκέμβριος 2020   (No 100)

Σεπτέμβριος 2020  (No 99)

Ιούνιος 2020          (No 98)

Μάρτιος 2020        (No 97)

2019

Ετήσιο Δελτίο Δημόσιου Χρέους 2019

Δεκέμβριος 2019   (No 96)

Σεπτέμβριος 2019      (No 95)

Ιούνιος 2019              (No 94)

Μάρτιος 2019            (No 93)

2018

Ετήσιο Δελτίο Δημόσιου Χρέους 2018

Δεκέμβριος 2018       (No 92)

Σεπτέμβριος 2018      (No 91)

Ιούνιος 2018              (No 90)

Μάρτιος 2018            (No 89)

2017

Ετήσιο Δελτίο Δημόσιου Χρέους 2017

Δεκέμβριος 2017       (No 88)

Σεπτέμβριος 2017      (No 87)

Ιούνιος 2017              (No 86)

Μάρτιος 2017            (No 85)

2016

Ετήσιο Δελτίο Δημοσίου Χρέους 2016

Δεκέμβριος 2016        (No 84)

Σεπτέμβριος 2016      (No 83)

Ιούνιος 2016              (No 82)

Μάρτιος 2016            (No 81)

2015

Ετήσιο Δελτίο Δημοσίου Χρέους 2015

Δεκέμβριος 2015        (No 80)

Σεπτέμβριος 2015      (No 79)

Ιούνιος 2015               (No 78)

Μάρτιος 2015             (No 77)

2014

Δεκέμβριος 2014       (No 76)

Σεπτέμβριος 2014      (No 75)

Ιούνιος 2014              (No 74)

Μάρτιος 2014            (No 73)

2013

Δεκέμβριος 2013      (No 72)

Σεπτέμβριος 2013    (No 71)

Ιούνιος 2013            (No 70)

Μάρτιος 2013          (No 69)

2012

Δεκέμβριος 2012      (No 68)