Επιστροφή

Βίντεο Άλμπουμ Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη

Κατάθεση στοιχείων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη στα πρακτικά (25.4.2016)

Τοποθέτηση Αν. Υπουργού Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (25.4.2016)

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη στον βουλευτή Α. Γεωργιάδη (25.4.2016)