Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες:

  • Η προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, της δραστηριότητας του Υπουργείου Οικονομικών σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του.

  • Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα, απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας τους και η μέριμνα απάντησης σε αυτά.

  • Η μέριμνα για την προμήθεια και διανομή στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εφημερίδων, περιοδικών και διαφόρων εντύπων ελληνικής και ξένης προέλευσης, για την οργάνωση συνεντεύξεων, φιλοξενιών, εθνικών εορτών και πολιτιστικών, γενικά, εκδηλώσεων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου και η συμμετοχή στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των άλλων Υπουργείων.

  • Η μέριμνα για την παραγωγή οπτικό-ακουστικού υλικού, σε θέματα ενημερωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

  • Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών και ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου για όλα τα θέματα παρουσίασης, μορφοποίησης, ανανέωσης και επικαιροποίησης των ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).