Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Οικονομικά Στοιχεία - Απολογισμός-Ισολογισμός-Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Περιεχόμενο με Απολογισμός-Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2021          Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2021    Έξοδα Κρατικού...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2020         Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2020    Έξοδα Κρατικού...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2019

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2019            Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2019       ...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2018

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2018           Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2018       ...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2017

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2017      Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2017      Έξοδα Κρατικού...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2016

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2016      Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2016        Έξοδα Κρατικού...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2015

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 Τακτικός Προϋπολογισμός...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2014

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού  2014           Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2014       ...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2013

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2013        Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 (ανά Κ.Α.Ε.)     ...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2012

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2012        Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2012 (ανά Κ.Α.Ε.)    ...

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2011

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 (ανά ΚΑΕ)  Έσοδα και Έξοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 (ανά Κ.Α.Ε.) ...