Ανοικτά Δεδομένα Ανοικτά Δεδομένα

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τον κεντρικό κατάλογο των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.

 

Ανοιχτά δεδομένα