Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2023- Δεκέμβριο 2023

Ιανουάριος 2023 Φεβρουάριος 2023 Μάρτιος 2023 Απρίλιος 2023 Μάϊος 2023 Ιούνιος 2023 Ιούλιος 2023 Αύγουστος 2023 Σεπτέμβριος 2023 Οκτώβριος 2023 ...

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2022- Δεκέμβριο 2022

Ιανουάριος 2022 Φεβρουάριος 2022 Μάρτιος 2022 Απρίλιος 2022 Μάϊος 2022 Ιούνιος 2022 Ιούλιος 2022 Αύγουστος 2022 Σεπτέμβριος 2022 Οκτώβριος 2022 ...

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2021- Δεκέμβριο 2021

Ιανουάριος 2021 Φεβρουάριος 2021 Μάρτιος 2021 Απρίλιος 2021 Μάϊος 2021 Ιούνιος 2021 Ιούλιος 2021 Αύγουστος 2021 Σεπτέμβριος 2021 Οκτώβριος 2021 ...

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2020- Δεκέμβριο 2020

Ιανουάριος 2020 Φεβρουάριος 2020 Μάρτιος 2020 Απρίλιος 2020 Μάϊος 2020 Ιούνιος 2020 Ιούλιος 2020 Αύγουστος 2020 Σεπτέμβριος 2020 Οκτώβριος 2020 ...

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2019 - Δεκέμβριο 2019

Ιανουάριος 2019 Φεβρουάριος 2019 Μάρτιος 2019 Απρίλιος 2019 Μάϊος 2019 Ιούνιος 2019 Ιούλιος 2019 Αύγουστος 2019 Σεπτέμβριος 2019 Οκτώβριος 2019 ...

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2018 - Δεκέμβριο 2018

Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Ιανουάριος 2018) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Φεβρουάριος 2018) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων...

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2017 - Δεκέμβριο 2017

Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2017) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Νοέμβριος 2017) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων...

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2016 - Δεκέμβριο 2016

  Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2016) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Νοέμβριος 2016) Κατάσταση Οικονομικών...

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο 2015 - Δεκέμβριο 2015

Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2015) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Νοέμβριος 2015) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων...

Κατάσταση φορέων Γεν. Κυβέρνησης που υπέβαλαν οικονομικά στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο - Δεκέμβριο 2014

Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Δεκέμβριος 2014) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων Γεν. Κυβέρνησης (Νοέμβριος 2014) Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων φορέων...