2021 2021

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q4 2021)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2021

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q3 2021)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2021

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q2 2021)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2021

Χρέος Κεντρικής Διοίκησης (Q1 2021)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2021