Επιστροφή

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΣΤΟ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (25.5.2016)

Κυρίες και κύριοι,

 • Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
 • Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσα σε στελέχη που ειδικεύονται και συμβάλλουν με τον οποιοδήποτε τρόπο, σε αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 • Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τόσο τους διοργανωτές όσο και τους υποστηρικτές του Συνεδρίου, διότι χωρίς την πολύτιμη συμβολή τους δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί το εν λόγω Συνέδριο.
 • Η δύναμη του διαλόγου και της συνεργασίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ελληνική πολιτεία, συνεπώς η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να προσδώσει στην όλη προσπάθεια.
 • Είναι κοινός τόπος ότι η δυσκολία των καιρών, επιβάλλει υπεύθυνη και σοβαρή στάση από όλους μας, σε θέματα σχετίζονται αφενός με την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, αφετέρου με την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη συρρίκνωση της παραοικονομίας.
 • Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί, μεταξύ άλλων, η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (υπό την ευρεία έννοια του όρου) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον βαθμό διείσδυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών στην καθημερινότητά μας.
 • Για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικά μπορεί να είναι τα οφέλη από ένα τέτοιο εγχείρημα, αρκεί να ανατρέξουμε σε πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας.
 • Σύμφωνα με την μελέτη, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στη χώρα μας σχεδόν διπλασιάστηκαν (σε ετήσια βάση) το Β εξάμηνο του 2015, γεγονός που συντέλεσε σημαντικά στη συρρίκνωση της παραοικονομίας, την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση του ΑΕΠ.
 • Συγκεκριμένα, η μείωση της εξάρτησης από το ρευστό και η συνακόλουθη αύξηση του ΦΠΑ, εκτιμάται ότι συνεισέφεραν άμεσα 1,4% στο ΑΕΠ του Β εξαμήνου του 2015, ενώ μεταφράστηκε σε συνολική ώθηση +0,8% στο ετήσιο ΑΕΠ για το 2015.
 • Η θετική αυτή συγκυρία καθώς και τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει, πρέπει να είναι ο οδηγός για τα επόμενα βήματα, τα οποία απαιτούν σκληρή και επίπονη προσπάθεια, τόσο από την πλευρά του Κράτους όσο και από τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
 • Έχοντας αυτά κατά νου, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με όλους εσάς, προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση μιας σειράς μέτρων, τα οποία στοχεύουν στην περαιτέρω διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην ελληνική αγορά.
 • Για το λόγο αυτό, έχουμε καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών το οποίο υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
 • Η φιλοσοφία μας γύρω από το θέμα, κινείται σε 4 άξονες:
 1. Παροχή κινήτρων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, για την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.
 2. Καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε διαδικασίες του Δημοσίου που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, με έναν απαρχαιωμένο και γραφειοκρατικό τρόπο.
 3. Θέσπιση κατάλληλου πλαισίου στον Ιδιωτικό τομέα ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή (εφόσον το επιθυμεί) να πληρώνει με ηλεκτρονικά μέσα.
 4. Ο έλεγχος και η διασφάλιση των συναλλαγών, μέσα από διαδικασίες διασταυρώσεων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και βεβαίως την αύξηση των δημοσίων εσόδων.
 • Σε ό,τι αφορά την παροχή κινήτρων, είμαστε στο τελικό στάδιο θέσπισης μιας σειράς από μέτρα, τα οποία φιλοδοξούμε ότι θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η έκπτωση φόρου εισοδήματος (για χτίσιμο του αφορολόγητου) με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, οι κληρώσεις και διάφορα άλλα.
 • Όμως, πέραν των βασικών μέτρων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο θέσπισης, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται μια σειρά από άλλες δράσεις που θα πλαισιώσουν τις κύριες και θα ενισχύσουν την διείσδυση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών σε όλο το φάσμα της κοινωνίας.
 • Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η αναγνώριση των δαπανών των επιχειρήσεων που έχουν γίνει μόνο με τέτοια μέσα, καθώς και φοροαπαλλαγές, οι οποίες φυσικά δεν πρέπει να δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος στην οικονομία.
 • Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες του Δημοσίου, ήδη εκδόθηκε σχετική απόφαση με την οποία  θεσπίζεται ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής ποσών σε δικαιούχους μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ έχουμε έτοιμη διάταξη η οποία ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στους δικαιούχους.
 • Περαιτέρω, έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες, να προχωρήσουν στη σύνταξη διατάξεων και αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την μείωση της χρήσης μετρητών (για συναλλαγές των πολιτών με τις Εφορίες και γενικότερα με το Δημόσιο) σε συναλλαγές εντός των κόλπων του Δημοσίου (e-οίκοθεν) καθώς και την προώθηση του ηλεκτρονικού παραβόλου σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντί για μετρητά.
 • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης θεσπίζουμε πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, ώστε ο κάθε πολίτης που επιθυμεί, να μπορεί να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.
 •  Τέλος, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη διασφάλιση των συναλλαγών, θεσπίζεται το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες στο Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την ηλεκτρονική διενέργεια διασταυρώσεων και την καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων.
 • Συγκεκριμένα, η διασύνδεση των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η αποστολή στοιχείων τόσο από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όσο και από εταιρείες παροχής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, αποτελούν ορόσημο στην προσπάθειά μας για πάταξη της φοροδιαφυγής.
 • Η  βαρύτητα όμως της Κυβέρνησης σε θέματα ψηφιακής σύγκλισης, αποδεικνύεται περίτρανα και από την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου, με το οποίο ιδρύεται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής απευθείας υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό.
 • Οι αρμοδιότητες της νέας Γραμματείας, μεταξύ άλλων, αφορούν την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Πολιτική, καθώς και η διαμόρφωση εθνικών θέσεων για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
 • Ο νόμος για τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία η Ελληνική δημόσια διοίκηση, σε σχέση με την κατάρτιση, παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής μιας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και πολιτικής.
 • Το πρόβλημα συνίσταται, όχι τόσο στην απουσία πολιτικών και στρατηγικών, όσο στην πολλαπλότητά τους, στην παραγωγή τους από διαφορετικά όργανα και υπουργεία και στη φανερή έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ακόμη και η ασάφεια στη διάκριση ανάμεσα σε δαπάνες και έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί έκφραση της σύγχυσης που υπάρχει σε σχέση με την ψηφιακή πολιτική στην Ελλάδα.
 • Στο σημείο όμως αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάληψη των προαναφερθεισών δράσεων τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και τα συναρμόδια Υπουργεία, αποτελεί την μια όψη του νομίσματος.
 • Η επιτυχία της όλης προσπάθειας, απαιτεί την συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της κοινωνίας.
 • Για παράδειγμα, η λήψη των κατάλληλων μέτρων από τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά:
 • την μείωση των προμηθειών για συναλλαγές με κάρτες
 • την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • την διευκόλυνση προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού (πχ POS) σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις

θεωρούνται απαραίτητα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για καθολική υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην αγορά.

 • Τα όποια βραχυχρόνια κόστη δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την όλη προσπάθεια, καθώς τα μακροχρόνια οφέλη αναμένεται να είναι τεράστια για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
 • Τα πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη δουλειά από όλους μας.
 • Υπ’ αυτή την έννοια λοιπόν, θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου, λειτουργώντας ως ένα φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, απόψεων και εμπειριών, μεταξύ φορέων και ατόμων που ειδικεύονται και δραστηριοποιούνται σε θέματα που άπτονται των  ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 • Είμαι σίγουρος ότι ο στόχος είναι κοινός και ότι ο καθένας θα συμβάλλει τα μέγιστα  για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.
 • Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.