Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΚΟΠΗΣ 2015 ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 5€

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ  ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΚΟΠΗΣ 2015  ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 5€, ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (BLISTER  SET), ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ  ΤΣΙΤΣΑΝΗ»

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό συλλεκτικά νομίσματα κοινού  μετάλλου, κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 5€, σε έντυπη συσκευασία (Blister set), αφιερωμένα στην επέτειο  «100 χρόνια από τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη»...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ