Επιστροφή

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση
 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
 
Σε λιγότερο από δυόμιση χρόνια η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά τομών που εκσυγχρονίζουν το φορολογικό σύστημα. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Στη θέση ενός δαιδαλώδους μωσαϊκού διάσπαρτων διατάξεων, θεσπίσαμε νέους σύγχρονους φορολογικούς κώδικες, για τη Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών, τη Φορολογία Εισοδήματος, τη Φορολογική Διαδικασία. Νομοθετήθηκαν και υλοποιούνται πρωτοποριακά μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αλλά και για τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης.
 
Ειδικότερα:               
1. Με την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών το 2012 έγινε ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα απλοποίησης του φορολογικού συστήματος με κατάργηση τυπολατρικών θεσμών, όπως της απόρριψης των βιβλίων. Αντικαταστήσαμε τα σαράντα άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τα δώδεκα άρθρα του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
 
2. Υιοθετήθηκε νέος σύγχρονος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, με πρακτικό περιεχόμενο που θωρακίζει το φορολογικό σύστημα από τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.
 
3. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, θεσπίστηκε Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος ενοποιεί και συγκεντρώνει όλες τις φορολογικές διαδικασίες που ήταν μέχρι σήμερα διάσπαρτες και αποσπασματικές σε ένα ενιαίο, λειτουργικό και εύχρηστο νομοθέτημα.
 
4. Έγιναν παρεμβάσεις στη νομοθεσία για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ώστε να διευκολύνονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να μειώνεται το διοικητικό κόστος. Ειδικότερα:
α. Θεσπίσθηκε απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, διάταξη στην οποία μπορούν να υπαχθούν, από 1ης Ιανουαρίου 2015, περισσότερες από 400.000 επιχειρήσεις. 
β. Δόθηκε στις επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ η δυνατότητα να καταβάλουν ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητά τους. Το μέτρο άρχισε να ισχύει από αυτό το μήνα. Έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επεκταθεί η δυνατότητα αυτή σε επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ.
γ. Καταργήθηκε η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, καθώς και η αίτηση επιστροφής του φόρου.
 
5. Απλοποιήθηκαν και εξορθολογίσθηκαν τα διοικητικά πρόστιμα.
 
6. Ολοκληρώθηκαν σημαντικά βήματα για τη μετάβαση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού στην ψηφιακή εποχή μέσα από την καθιέρωση ηλεκτρονικών εφαρμογών που συνιστούν σημαντική διευκόλυνση για τους φορολογούμενους.  Ενδεικτικά:
α. Θεσπίστηκε η διαδικασία είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
β. Καθιερώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας με κατάργηση του αυτοκόλλητου σήματος.   
γ. Καθιερώθηκε η καθολική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Ενώ το 2010 από το σύνολο των δηλώσεων εισοδήματος το 19% ήταν ηλεκτρονικές και το 81% έντυπες, σήμερα περισσότερο από το 99% των δηλώσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αλλά και οι περισσότερες δηλώσεις άλλων φόρων υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά.
Θέλουμε μια Φορολογική Διοίκηση αποτελεσματική που λύνει τα προβλήματα και αφουγκράζεται την κοινωνία.
 
7. Στη βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών, προωθήθηκε σειρά παρεμβάσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξοπλίστηκαν με όλα τα νομικά εργαλεία για την επίτευξη μεγαλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης από τους φορολογούμενους. Η κυβέρνηση απέδειξε, έτσι, και αποδεικνύει, σε καθημερινή βάση, τη σταθερή βούλησή της για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αντίθετα οφείλω να επισημάνω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ψήφισε στη Βουλή καμία από αυτές τις παρεμβάσεις. Επειδή αρκετοί ομιλητές χθες και σήμερα έθεσαν το κεφαλαιώδες ζήτημα της φοροδιαφυγής, επιτρέψτε μου να αναφερθώ, έστω επιγραμματικά, σε ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες:
α. Θεσπίσθηκαν το κριτήριο της χώρας πραγματικής διοίκησης για τις εξωχώριες εταιρείες και διατάξεις για ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις.
β. Θεσπίσθηκε γενική διάταξη για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής κατά το πρότυπο που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση συναλλαγών που δεν έχουν οικονομικό σκοπό και περιεχόμενο.
γ. Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο και τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή του μητρώου τραπεζικών λογαριασμών.
δ. Θεσπίστηκε το νομικό πλαίσιο και ξεκίνησε η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.
ε. Κατέστη δυνατή η διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε φυσικά πρόσωπα, ο οποίος εστιάζει σε συγκεκριμένα πεδία ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ελεγκτικής διαδικασίας. 
στ. Εκσυγχρονίσθηκε η νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
ζ. Προβλέφθηκε διαδικασία απενεργοποίησης των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου όσων αποδεδειγμένα διαπράττουν αδικήματα φοροδιαφυγής.
η. Πιστοποιήθηκαν περίπου 2.400 ελεγκτές και συστήθηκαν 400 νέες οργανικές θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει την ανάληψη καθηκόντων από 200 νέους υπαλλήλους μέχρι το τέλος του έτους και άλλους 900 μέχρι το τέλος του 2015.
 
8. Ενισχύθηκε το κανονιστικό πλαίσιο και υλοποιούνται ρυθμίσεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων με την εγκατάσταση συστημάτων εισροών – εκροών, συστημάτων GPS και άλλων μέσων παρακολούθησης. Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για την προμήθεια μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ανιχνευτικών συστημάτων ελέγχου (x-ray scanners) στα λιμάνια και στις μεγάλες πύλες εισόδου της χώρας.
 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
 
Παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία των τελευταίων ετών, στο μέτρο του δυνατού προωθήθηκαν ήδη μειώσεις των φορολογικών συντελεστών ώστε να μειώνονται τα φορολογικά βάρη. Για παράδειγμα:
 
α. Μειώθηκε η φορολογική επιβάρυνση για μισθωτούς και συνταξιούχους με ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 23.000 Ευρώ.
 
β. Μειώθηκε κατά 15% το ειδικό τέλος ακινήτων με την αντικατάσταση του ΕΕΤΗΔΕ με το ΕΕΤΑ, η φορολογική επιβάρυνση επί της ακίνητης περιουσίας μειώθηκε ακόμη περισσότερο, για τη μεγάλη πλειοψηφία των φορολογουμένων με τις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων και αντιμετωπίσθηκαν άμεσα οι στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν στην πράξη.
 
γ. Μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση από 23% στο 13%.
 
δ. Μειώθηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στο 3%.
 
ε. Μειώθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30% ενώ στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο χαμηλότερο επιτρεπτό όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Αναγνωρίζουμε τις μεγάλες θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια. Όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ο σχεδιασμός μας για το άμεσο μέλλον προβλέπει τη συνέχιση και επέκταση της μείωσης των φορολογικών βαρών, με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας την επίτευξη σταθερής δημοσιονομικής ισορροπίας και τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων, όπως επίσης τη μεγαλύτερη συμμόρφωση, αλλά και τη μετάβαση στην εποχή της ανάπτυξης που δίνει αυτά τα περιθώρια.
 
Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε τη μεταρρύθμιση. Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα ενδεικτικά:
 
- Καταθέτουμε στη Βουλή νέο σχέδιο νόμου που προχωρά στην ακόμη μεγαλύτερη απλοποίηση των κανόνων για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων με βάση τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και την Οδηγία της ΕΕ 2013/34·
 
- Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούμε αλλαγές στο πλαίσιο των ποινικών διατάξεων για φορολογικές παραβάσεις. Χωρίς να θίγεται η αποφασιστικότητά μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, θα αντιμετωπισθεί και η ελληνική ιδιαιτερότητα ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο.
 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
 
Χάρη στη δημοσιονομική πρόοδο που επιτεύχθηκε με τις θυσίες του λαού μας, εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή που απαιτεί σταθερότητα χωρίς πισωγυρίσματα. Σας καλώ για τους λόγους αυτούς να παράσχετε ψήφο εμπιστοσύνης.