Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

 

    Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

 

Η υπηρεσία  περιλαμβάνει τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές του Δημοσίου

Νομοθεσία
 
 
Πειθαρχικό Συμβούλιο
 
 
 

Για να δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών,

Φυσικά Πρόσωπα στο  σύνδεσμο: https://www1.gsis.gr/ektimites/Fysika 

Νομικά Πρόσωπα στο σύνδεσμο: https://www1.gsis.gr/ektimites/NomikaΣχετικά Αρχεία