Επιστροφή

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη στην ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη στην ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ με θέμα «Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη».
 
Ευχαριστώ το ΣΕΒ για την πρόσκλησή του να μιλήσω στην ημερίδα με θέμα «Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης και της επίλυσης διαφορών, προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη». Μολονότι όλα τα επιμέρους θέματα της ημερίδας είναι ενδιαφέροντα θα περιορισθώ κυρίως στο θέμα της επίλυσης των φορολογικών διαφορών που απασχολεί το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Ειδικότερα από την 1η Αυγούστου 2013 θεσπίστηκε η ενδικοφανής διαδικασία με αντικείμενο τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών για οποιαδήποτε πράξη της διοίκησης αμφισβητεί ο φορολογούμενος και ανεξαρτήτως ποσού. Η ενδικοφανής διαδικασία, που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά για όλες τις διαφορές και στο φορολογικό Δίκαιο, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια από υποθέσεις που μπορεί να επιλυθούν σε επίπεδο Φορολογικής Διοίκησης.
 
Η προθεσμία προς έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής από την αρμόδια Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι 60 ημέρες. Σκοπός αυτής της πρόβλεψης ήταν η ταχεία επίλυση των φορολογικών διαφορών καθώς και η γρήγορη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή απορριφθεί από τη Διοίκηση. Λόγω όμως του μεγάλου όγκου των ενδικοφανών προσφυγών και της δυσχέρειας της Διοίκησης να τις επεξεργάζεται εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, εξετάζεται η πιθανότητα επιμήκυνσής της.
 
Στόχος μας παραμένει η ταχύτερη επίλυση των φορολογικών διαφορών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ακούμε και εξετάζουμε  προτάσεις βελτίωσης. Γι’ αυτόν τον λόγο και ημερίδες σαν την σημερινή είναι σημαντικές, καθώς διαμέσου της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των αποδεκτών των διοικητικών ρυθμίσεων μόνο πλεονεκτήματα για την αποτελεσματικότερη δράση της Διοίκησης μπορούν να προκύψουν.
 
Η δυνατότητα πρόβλεψης ενός ενδιάμεσου σταδίου, μετά την λήξη της ενδικοφανούς διαδικασίας και πριν την εκδίκαση από τα αρμόδια δικαστήρια είναι επίσης μια εκδοχή που εξετάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να επιτευχθεί μια περαιτέρω μείωση των υποθέσεων που άγονται προς δικαστική κρίση. Ο φορολογούμενος θα μπορούσε, εάν το επιθυμεί, να προσφύγει σε ένα τέτοιο ενδιάμεσο στάδιο, που θα φέρει εχέγγυα ανεξάρτητου οργάνου. Σε αυτή την προσπάθεια ο φορέας σας μπορεί να συνεισφέρει με την κατάθεση προτάσεων με βάση τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμα και στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαβούλευσης φορέων και ΓΓΔΕ που επανασυστάθηκε πρόσφατα με απόφασή μου.
 
Έχω πει και στο παρελθόν ότι η  Φορολογική Διοίκηση πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά, να λύνει προβλήματα και να ακούει την κοινωνία.
 
Οι ριζικές αλλαγές στη διαδικασία δράσης της Φορολογικής Διοίκησης απαιτούν χρόνο ώστε να εφαρμοσθούν πλήρως. Η μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή, που έχει επιτελεσθεί σε μεγάλο βαθμό, είναι δυνατόν να συντελέσει αποφασιστικά στην βελτίωση των διοικητικών δομών αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
 
Περαιτέρω, προς την κατεύθυνση της αποφυγής των παρελκυστικών δικών, οι οποίες όχι μόνο καθυστερούν τη διοικητική διαδικασία αλλά επίσης προσθέτουν μεγάλο όγκο ύλης στα δικαστήρια, μπορούν, αφενός η Φορολογική Διοίκηση εφαρμόζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια προς αποφυγή τυπικών ελλείψεων και  αφετέρου τα διοικητικά δικαστήρια με την εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 79 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα η όποια πράξη αμφισβητείται δικαστικά  για παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τον τύπο ή τη διαδικασία έκδοσης, θα μπορούσε να εξετάζεται η ακύρωσή της μόνον αν ο προσφεύγων επικαλείται και αποδεικνύει βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την ακύρωση της πράξης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης, που απομακρύνεται από την τυπολατρεία και την άσκοπη διεξαγωγή δικών και διευκολύνει την επίλυση διαφορών όπου εγείρονται ουσιαστικά νομικά ζητήματα.
 
Επίσης ζητούμενο είναι η αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης αλλά και της Φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με τις ποινικές διαδικασίες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογούμενων προς το Δημόσιο. Δεν αναφέρομαι στις πράξεις φοροδιαφυγής αλλά στο ξεχωριστό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ένα ζήτημα που από κοινού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζουμε για να δώσουμε λύση πρακτική, δίκαιη και εναρμονισμένη με τις διεθνείς πρακτικές
 
Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση μου θέλω να τονίσω ότι η επιτάχυνση στην επίλυση των φορολογικών διαφορών και η μείωση του αριθμού των υποθέσεων που κρίνονται από τα διοικητικά δικαστήρια είναι σημαντικός παράγοντας για τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Δεν είναι όμως ο μόνος.
 
Παράγοντες σημαντικότατοι είναι:
 
α) Η σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση
 
β) Η εφαρμογή συγκεκριμένου πλαισίου ανάπτυξης με στοχευμένες ενέργειες όπως αυτό που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάιο.
 
γ) Η επικράτηση της αντίληψης ότι η ανάπτυξη βασίζεται στην επιχειρηματικότητα και τη διευκόλυνσή της.
 
δ) Η αποφυγή κλίματος αβεβαιότητας
 
ε) Η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων
 
 
Σας ευχαριστώ πολύ.