Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών

ΨΥ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών  Περιουσιών

Οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών (Δ.Κ.Π.) που εποπτεύουν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες κατά τον ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄) είναι οι ακόλουθες και στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στους αντίστοιχους συνδέσμους:

Δ.Κ.Π. Υπουργείου Οικονομικών
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας - Ιουνίου
Δ.Κ.Π. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚρήτηςΣύνδεσμοι βοήθειας