Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Ψηφιακές Υπηρεσίες & Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών

ΨΥ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

Ψηφιακές Υπηρεσίες & Ανακοινώσεις Κοινωφελών  Περιουσιών

Αιτήσεις και Προσωποποιημένη Πληροφόρηση - με πιστοποίηση Taxisnet

 

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες και για την πρόσβαση σε αυτές πρέπει να εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που διαθέτετε ως χρήστες του Taxisnet.

 

α) Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων

β) Οι Ειδοποιήσεις μου

γ) Στοιχεία χορηγιών (υποτροφιών & οικον. ενισχύσεων) κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ

δ) Βεβαιώσεις καταβλητέων ποσών προς δικαιούχους των κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ

ε) Πληρωμές κληρ/των Α.Δ. ΥΠΟΙΚ

 

 

Αναζητήσεις Κοινωφελών Περιουσιών

 

 

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (από 13/1/2016)

 

Νομοθεσία - Νομολογία Κοινωφελών ΠεριουσιώνΣύνδεσμοι βοήθειας