Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Ψηφιακές Υπηρεσίες & Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών

 

ΨΥ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.
Ψηφιακές Υπηρεσίες & Ανακοινώσεις Κοινωφελών  Περιουσιών

Αιτήσεις και Προσωποποιημένη Πληροφόρηση - με πιστοποίηση Taxisnet

 

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες και για την πρόσβαση σε αυτές πρέπει να εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που διαθέτετε ως χρήστες του Taxisnet.

 

α) Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων

β) Οι Ειδοποιήσεις μου

γ) Στοιχεία χορηγιών (υποτροφιών & οικον. ενισχύσεων) κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ

δ) Βεβαιώσεις καταβλητέων ποσών προς δικαιούχους των κληρ/των Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ

ε) Πληρωμές κληρ/των Α.Δ. ΥΠΟΙΚ

 

 

Αναζητήσεις Κοινωφελών Περιουσιών

 

 

Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών (από 13/1/2016)

 

Οι ανακοινώσεις που αφορούν τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα:
 
  • Αξιοποίηση ακινήτων
  • Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών
  • Εκτέλεση έργων
  • Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
  • Υποβολή αιτήσεων προς τα δικαστήρια του άρθρου 10 ν.4182/2013 για ερμηνεία συστατικών πράξεων/μεταβολής σκοπού
  • Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί σχολάζουσας κληρονομίας
  • Χορήγηση υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων λόγω σπουδών 
  • Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ή βραβείων (εκτός σπουδών) 
  • Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολ/σών Κληρ/μιών
  • Γενικές ανακοινώσεις
 
 

Νομοθεσία - Νομολογία Κοινωφελών Περιουσιών

 

Σύνδεσμοι βοήθειας