Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας μέχρι και 31.12.2021 για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στις περιφέρειες της χωρικής της αρμοδιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν με φαξ ή με e-mail την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα  22/02/2021  και ώρα  15:00  μ.μ στην έδρα της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (Ολύμπου 29, ΤΚ 57009, Καλοχώρι,   Θεσσαλονίκη,   Τηλ.2310571116-103    Φαξ:2310571111,  E-mail:edmak@sdoe.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ