Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στην "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε."

Ο Υπουργός Οικονομικών καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.", να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με ΑΔΑ : ΨΕΙΘΗ-ΣΒΟ