Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications, από 11/11/2019 έως και 20/11/2019.
Σημειώνεται ότι, αιτήσεις που:

α) δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση ή/και

β) δε θα φέρουν στοιχεία τηλεφωνικής ή/και και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δε θα εξετάζονται.

Η με ΑΔΑ: ΩΧΛΤΗ-ΞΛΕ/7-11-2019 πρόσκληση