Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου προς μίσθωση για τη στέγαση του Γραφείου Ειδικού Γραμματέα Δημοσιονομικών Ελέγχων και της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπ. Οικονομικών