Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4714/2020 (Α΄148) και προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές της ανάγκες σε προσωπικό, προτίθεται να ενισχύσει:

(α) τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής και Θεσσαλονίκης,
(β) τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών ανά την επικράτεια,
(γ) τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής (Αθήνα) καθώς και
(δ) το Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού (Αθήνα),

με αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων.

Πρόσκληση