Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4714/2020 (Α΄148) και προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές της ανάγκες σε προσωπικό, προτίθεται να ενισχύσει: (α) τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής και Θεσσαλονίκης, (β) τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών ανά την επικράτεια, (γ) τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής (Αθήνα) καθώς και (δ) το Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού (Αθήνα) και (ε) την Αυτοτελή Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Αθήνα), με αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, ως εξής:

 

  • Ογδόντα (80) θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων: Διοικητικού Οικονομικού,  Μηχανικών, Πληροφορικής,  Εφοριακών και Τελωνειακών καθώς και κατηγορίας ΔΕ των κλάδων: Διοικητικού Οικονομικού, Εφοριακών και Τελωνειακών....

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης