Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ενενήντα τεσσάρων (94) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 384 του Κεφ. Δ΄ του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/17-1-2018) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ενενήντα τεσσάρων (94) ελεγκτών, για την στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 381 του Ν.4512/2018, άρθρο 1 παρ. 1 Π.Δ.84/2019), της οποίας ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρα 33 και 35 του Ν.4620/2019, άρθρο 381 Ν.4512/2018 ) έχει την εποπτεία, την καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών των υπαλλήλων σε σχέση με τις υποθέσεις των οποίων αυτοί έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ