Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Ορθή επανάληψη της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου στέγασης της έδρας της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, επί της οδού Ολύμπου 29 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021

Συνοπτικός  διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου στέγασης της έδρας  της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, επί της οδού Ολύμπου 29 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021

Η Διακήρυξη