Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΜΕ 1/2021

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση των πινάκων της αρ.: ΣΜΕ 1/2021 ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αρ.: 561/2021 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. επί ελέγχου των ενστάσεων που υπεβλήθησαν από τους υποψηφίους, κατά των από 02.03.2021 προσωρινών πινάκων της εν λόγω ανακοίνωσης. Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να αναζητήσετε τον οριστικό πίνακα γενικής κατάταξης υποψηφίων και τον οριστικό πίνακα απορριπτέων. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται καμία μεταβολή στον από 02.03.2021 αναρτημένο πίνακα επιτυχόντων, κατόπιν ελέγχου των εν λόγω ενστάσεων.

Οριστικός Πίνακας Γενικής Κατάταξης Υποψηφίων
Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων