Επιστροφή

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού, έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά, με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης.

Ειδικότερα, στο πεδίο της οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδίασε και υλοποιεί ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες που δημιουργεί η κρίση, σε κάθε φάση της.

Και είναι γεγονός ότι αν η Κυβέρνηση δεν επεδείκνυε γρήγορα αντανακλαστικά και αξιοσημείωτη μεθοδικότητα, όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς, οι επιπτώσεις αυτής της έκτακτης κατάστασης θα ήταν δυσμενέστερες, τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία.

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ελήφθησαν μέτρα και ενεργοποιήθηκαν εργαλεία, με στόχο την ενδυνάμωση του συστήματος δημόσιας υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Η συνολική αξία αυτών των 61 πλέον μέτρων και εργαλείων, σε πλήρη έκταση, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ή και θα υπερβεί τα 24 δισ. ευρώ.

Και στα οποία περιλαμβάνονται όσα ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, για να προστατευθεί η απασχόληση, να ενισχυθεί η παραγωγική δραστηριότητα και να στηριχθεί το εισόδημα των πιο αδύναμων.

Διατηρώντας όμως πάντα, εφεδρείες, για ένα μέλλον που παραμένει αβέβαιο και ρευστό.

 

Κάποια από αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται και στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, καθώς και σε τροπολογίες αυτού.

Συγκεκριμένα:

 • Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής μείωσης μισθώματος σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, κατά 40% για τον μήνα Σεπτέμβριο.
 • Διαμορφώνεται πλαίσιο προαιρετικής μείωσης μισθώματος, κατά τουλάχιστον 30%, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, με την προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή.
 • Επεκτείνεται το μέτρο στήριξης των εκμισθωτών που δεν εισέπραξαν μισθώματα, προκειμένου να περιλαμβάνουν, εκτός από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση, και προαιρετική μείωση μισθώματος.
 • Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι εργαζόμενοι στο μέτρο.
 • Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ, αφορολόγητης και ακατάσχετης ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, στους πληγέντες από τη φυσική καταστροφή στην Εύβοια.

 

Και όλα αυτά χρηματοδοτούνται μέσα από την συνετή και νοικοκυρεμένη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας, ύψους, σήμερα, 38,7 δισ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα που έχουν ενισχυθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, μέσα από 6 επιτυχημένες εκδόσεις χρέους, συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ, και 2 εκταμιεύσεις υπο-δόσεων από τη διακράτηση ομολόγων [ANFAs και SMPs], ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Με αποκορύφωμα την πιο πρόσφατη έκδοση 10ετούς ομολόγου, με το χαμηλότερο – ιστορικά – κόστος δανεισμού της χώρας.

Ταμειακά διαθέσιμα που αναμένεται να τονωθούν περαιτέρω, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως είναι το ΕΣΠΑ, που έχουμε ήδη εισπράξει 1 δισ. ευρώ, ή το πρόγραμμα SURE, από το οποίο θα εισπράξουμε 2,7 δισ. ευρώ.

Ενισχύοντας, ουσιαστικά, το «οπλοστάσιο» της ελληνικής οικονομίας.

 

Ταυτόχρονα όμως, μέσα στην κρίση, ως Υπουργείο Οικονομικών, προχωρήσαμε στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών.

Ενδεικτικά, τους τελευταίους 6 μήνες:

 • Ψηφίστηκε, και υλοποιείται με επιτυχία, πρόγραμμα στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν από την κρίση του κορονοϊού.
 • Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση ενός ολιστικού, κοινωνικά ευαίσθητου και εθνικά αναπτυξιακού πλαισίου αντιμετώπισης του υψηλού ιδιωτικού χρέους, παρέχοντας μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 • Αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά.
 • Θεσπίστηκε το πλαίσιο των μικρο-χρηματοδοτήσεων.
 • Προωθήθηκε το πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό, όπως είναι το έργο στο Ελληνικό, η Μαρίνα Αλίμου και η αξιοποίηση τριών περιφερειακών λιμένων.
 • Δρομολογήθηκαν σχέδια ενίσχυσης της βιωσιμότητας εταιρειών, όπως είναι η ΕΛΒΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΕΑΒ και η ΛΑΡΚΟ.

 

Σε κάποια από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα αναφερθώ εκτενέστερα, αφού διατάξεις που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, σχετίζονται με αυτά.

Αλλά και γιατί, τον τελευταίο χρόνο, έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας στην ανασυγκρότηση, σε υγιείς βάσεις, των δομών της αμυντικής βιομηχανίας.

Η βούλησή μας και οι δράσεις μας για ουσιαστικές βελτιώσεις τους, παρ’ όλες τις – αντικειμενικά – δυσμενείς συνθήκες, υπηρετούν, πρωτίστως, τη χώρα και τις αμυντικές ανάγκες της.

Υπηρετούν τη βιομηχανία, την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργική απασχόληση.

Αναγκαίο προς τούτο πρώτο βήμα, η επιβολή της νομιμότητας, η εκλογίκευση, η εσωτερική συνοχή, η εμπέδωση σύγχρονης δημιουργικής κουλτούρας.

Η εμπέδωση σύγχρονης και σταθερής δημιουργικής κουλτούρας εξασφαλίζεται με θεσμούς και κανόνες που υπηρετούν τη λογική και το δίκαιο, και όχι με πλειοδοσίες και με ευκαιριακές συμφωνίες εκτός θεσμικού πλαισίου, που ουσιαστικά συσσωρεύουν παθογένειες και «εκρηκτικές ύλες», οι οποίες πυροδοτούν την αστάθεια, και συνακόλουθα την απαξίωση.

Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς τη στρατηγική κατεύθυνση που συνοπτικά προανέφερα.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις που εισάγονται στο παρόν Νομοσχέδιο, αλλά και με ενέργειες που έχουμε ολοκληρώσει ή δρομολογούμε, προχωράμε στην αναδιάρθρωση, την εξυγίανση και την αποκρατικοποίηση φορέων.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο για την εδραίωση σε σύγχρονες βάσεις και την υγιή ανάπτυξη μίας σοβαρής, διεθνώς ανταγωνιστικής και έξυπνης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ξεκινάω από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Η Κυβέρνηση παρέλαβε την – υψηλής αποστολής – αεροπορική βιομηχανία, με σημαντικά προβλήματα.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες, έλαβε πλέγμα μέτρων και ανέπτυξε δράσεις για τη στήριξή της, σε τρία επίπεδα, και συγκεκριμένα αυτά της λειτουργικής αναβάθμισης, της ενδυνάμωσης του προσωπικού και της εδραίωσης της νομιμότητας και της λογικής.

Ενδεικτικά, το Υπουργείο Οικονομικών, τον τελευταίο χρόνο, έχει αναλάβει πληθώρα πρωτοβουλιών:

1ον. Προώθησε νομοθετική ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

2ον. Μερίμνησε για την άμεση στήριξη της εταιρείας με εξειδικευμένο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζοντας συνάμα το διαφανές και αξιοκρατικό των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ.

3ον. Σταμάτησε την αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της κινητικότητας, εμπεδώνοντας και προωθώντας το αίσθημα της εργασιακής σταθερότητας.

4ον. Ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία για την εξαίρεση της ΕΑΒ από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, απεμπλέκοντας έτσι καταβολές και διαδικασίες εισροής κεφαλαίων στην εταιρεία.

5ον. Ξεμπέρδεψε το «κουβάρι» των εισπράξεων, επιδιώκοντας η επιχείρηση να πατάει «στα δικά της πόδια» και να μην εξαρτάται από αλλεπάλληλα αιτήματα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, πρακτική στην οποία είχε εθιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

6ον. Έδωσε την απαραίτητη πίστωση χρόνου στην εταιρεία, ώστε να διευθετήσει τελωνειακές της εκκρεμότητες.

7ον. Ξεκαθάρισε χρονίζοντα ζητήματα φορολογικής μεταχείρισης από πλευράς ΦΠΑ, αναφορικά με τα υλικά τα οποία παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ από εγχώριες υπο-κατασκευάστριες εταιρίες, προκειμένου να ενσωματωθούν στα αεροσκάφη.

8ον. Όρισε εσωτερικό ελεγκτή, ώστε τα ευρήματά του να αποτελέσουν το εφαλτήριο διορθώσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της απαρέγκλιτης τήρησης της νομιμότητας και της διασφάλισης, πρωτίστως, της διαχειριστικής διαφάνειας.

9ον. Επέβαλε την εφαρμογή του αυτονόητου, δηλαδή ο προϋπολογισμός της ΕΑΒ να μην κουβαλά τις αδυναμίες των προηγούμενων ετών, και οι προβλεπόμενες δαπάνες να είναι εντός νόμιμου πλαισίου.

10ον. Θέσπισε τη χορήγηση, σε μηνιαία βάση, επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για εργαζόμενους στην ΕΑΒ.

Σημειωτέον ότι μέχρι πρότινος, το εν λόγω επίδομα καταβαλλόταν ισοπεδωτικά, και εκτός νόμου.

11ον. Αναγνώρισε την ανάγκη η Ελλάδα, δια μέσου της ΕΑΒ, να καταστεί παραγωγός και πωλητής σύγχρονων, ψηφιακών εναέριων προϊόντων, αξιοποιώντας το υψηλής τεχνογνωσίας ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

Προς τούτο συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας – χωρίς αμοιβή – από Πανεπιστημιακούς, ειδικούς σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομίας και οικονομικών για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Μέχρι σήμερα, έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί τρία τέτοια προϊόντα.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει, με σχέδιο και πράξεις, να κινηθεί σε αυτόν τον δρόμο.

Στόχος μας, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, είναι οι Έξυπνες Ένοπλες Δυνάμεις.

Ψηφιακές Ένοπλες Δυνάμεις που κοιτούν το μέλλον και όχι μόνο το παρελθόν.

 

Επιπλέον, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, αντιμετωπίζονται δυο ακόμη ζητήματα, με την ψήφιση των οποίων, ικανοποιούνται πάγια αιτήματα των εργαζομένων, και αλλάζει κυριολεκτικά η καθημερινότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

1ον. Προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης για εργασία κατά τις ώρες νυχτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, στο προσωπικό της ΕΑΒ.

Με δυο λόγια, και κατ’ εξαίρεση από τα γενικώς ισχύοντα στο δημόσιο, οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ θα μπορούν να εκτελούν και να πληρώνονται αυξημένες υπερωρίες.

 

2ον. Το προσωπικό της ΕΑΒ, κατά την άσκηση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του, εξαιρείται από την κατάργηση των παροχών που αφορούν σε κάθε είδους ασφαλιστήρια συμβόλαια ή προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Δηλαδή, το προσωπικό της ΕΑΒ, κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων, μπορεί νομίμως να ασφαλίζεται.

 

Όλες αυτές οι ενέργειες αποδεικνύουν ότι για εμάς, βασική προϋπόθεση της υγιούς ανάπτυξης και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελεί η νομιμότητα, η διαφάνεια και το νοικοκύρεμα.

Στόχος μας είναι η βελτίωση της θέσεως της ΕΑΒ, με αξιοποίηση των δυνατών της σημείων και ελαχιστοποίηση των αδύνατων σημείων της.

Προσδοκούμε η επόμενη ημέρα για την ΕΑΒ, και την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, να είναι πολύ καλύτερη από τη χθεσινή.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συνεχίζω με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ).

Σύμφωνα με την ειδική διαχείριση, η προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση των υπολειπόμενων στοιχείων του ενεργητικού τους, του λεγόμενου «στρατιωτικού σκέλους», προγραμματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου.

Προκειμένου να υπάρξει μεγιστοποίηση του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος και διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας της επιχείρησης, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, την ΕΤΑΔ και την ειδική διαχείριση, προχωρά όλους αυτούς τους μήνες – δυναμικά – στην επίλυση σειράς ζητημάτων, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Παρατάθηκε η διάρκεια της ειδικής διαχείρισης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η οποία βρισκόταν κοντά στη λήξη της, και λόγω της πανδημίας κατέστη δυσχερής η πρόοδος των εργασιών της.

Δρομολογήθηκαν ή δρομολογούνται η παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου έναντι ανταλλάγματος σε τιμές αγοράς, οι ανταλλαγές ακινήτων για την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων του ναυπηγείου, η διευθέτηση τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών απαραίτητων για τη λειτουργία του μελλοντικού ναυπηγείου, η πρόοδος προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης των εκκρεμών αδειοδοτήσεων, η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών και ο σχεδιασμός της διαδικασίας μεταφοράς της υφιστάμενης δομής φιλοξενίας μεταναστών σε κατάλληλο χώρο, εκτός των Ναυπηγείων.

Με τις παρεμβάσεις αυτές επιλύονται χρόνια προβλήματα, όπως αυτό της πρόσβασης του Ναυπηγείου στη θάλασσα, στοιχείο που κατά τεκμήριο αυξάνει το ύψος των αναμενόμενων προσφορών στο διαγωνισμό, διευκολύνεται η λειτουργικότητα της επιχείρησης και καθίστανται αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις και κατασκευές που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του Ναυπηγείου.

Ναυπηγείο που, μεταξύ άλλων, εξυπηρετεί σήμερα επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού για την εθνική άμυνα.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία που καταθέσαμε:

1ον. Διευκολύνεται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ του ειδικού διαχειριστή και του Δημοσίου και νομικών προσώπων που απολαμβάνουν των προνομίων του Δημοσίου, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.

Κατά τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διαδικασία υλοποίησης της ανταλλαγής εντός του οριζόμενου χρόνου διάρκειας της ειδικής διαχείρισης και διευκολύνεται η επιτυχής έκβασή της.

 

2ον. Προσαυξάνεται το δικαίωμα παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου μπροστά από τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στα 49 έτη, με δυνατότητα παράτασης.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί νομίμως επιχείρηση ναυπηγείου, θα έχει στη διάθεσή του ένα εύλογο χρονικό διάστημα αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του αναγκαίου θαλασσίου χώρου για να αναπτύξει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του για το ναυπηγείο.

 

3ον. Ρυθμίζεται το ζήτημα διευθέτησης υφιστάμενης αυθαίρετης εγκατάστασης εντός του αιγιαλού και θαλασσίου χώρου στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που χρησιμοποιείται για την ανύψωση, τη διευθέτηση, την καθέλκυση και την χερσαία μεταφορά υποβρυχίων και σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε, μεταξύ άλλων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εξακολουθεί να είναι ουσιώδους σημασίας για την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται με την εθνική άμυνα της χώρας.

 

Στόχος μας, πέρα από τη μεγιστοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα στοιχεία του ενεργητικού των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την επωφελέστερη εκποίησή τους προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, είναι και η χάραξη μιας οργανωμένης πολιτικής για το μέλλον των ναυπηγείων.

 

Τέλος, όσον αφορά την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), παρότι δεν υπάρχει διάταξη στο παρόν Νομοσχέδιο, κρίνω σκόπιμο να σας ενημερώσω για μία πολύ θετική εξέλιξη σχετικά με την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχεία της.

Μία εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη για τους εξής λόγους:

 

1ον. Η εταιρεία τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από το 2014, ενώ με τη δικαστική απόφαση, με την οποία η ΕΛΒΟ τέθηκε σε αυτό το καθεστώς, κρίθηκε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία ήταν μηδενικό.

 

2ον. Είχαν διενεργηθεί τρεις δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο πρώτος, τον Απρίλιο 2017, ακυρώθηκε, αφού οι φάκελοι των ενδιαφερομένων δεν πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης.

Ο δεύτερος, τον Αύγουστο του 2017, δεν προχώρησε, αφού δεν υπεβλήθησαν προσφορές.

Και ο τρίτος, τον Φεβρουάριο 2019, ματαιώθηκε.

Συνεπώς, είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 7 χρόνια παλινωδιών και ατελέσφορων διαδικασιών, που εμφανίστηκε, νομότυπα, υποψήφιος πλειοδότης.

 

3ον. Η εταιρεία έχει παύσει την παραγωγική της λειτουργία από το έτος 2017, με αποτέλεσμα τα περιουσιακά στοιχεία της, λόγω της αχρηστίας, να παρουσιάζουν, με την πάροδο του χρόνου, αύξουσα απαξίωση.

Είναι εξάλλου προφανές ότι μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων είναι κατασκευασμένο από υλικά που στις σύγχρονες βιομηχανίες πια δεν ενδείκνυνται.

 

4ον. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συνέχιζε να καταβάλλει την – εκ του νόμου – ετήσια επιχορήγηση της εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης, ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ κάθε έτος.

 

5ον. Υπήρχε ο κίνδυνος, εάν δεν τελεσφορούσε ο διαγωνισμός, και οι λοιπές εκ του νόμου προβλεπόμενες προσπάθειες εκποίησης, ο εκκαθαριστής τελικά να μεταβίβαζε χωρίς αντάλλαγμα, κατά την κρίση του, σε δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή σε κοινωφελή ιδρύματα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα λογίζονταν, μετά από αυτή την εξέλιξη, ως ιδιαιτέρως μικρής αξίας.

 

6ον. Ο επενδυτής έχει καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο, που προβλέπει σταδιακή πρόσληψη νέου προσωπικού 600 ατόμων, αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών, αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και επέκταση της δραστηριότητας και σε μη στρατιωτικά οχήματα και νέες στρατιωτικές τεχνολογίες.

Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου εκτιμάται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει άνω των 25 εκατ. ευρώ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, η συνολική δε οικονομική επένδυση εκτιμάται περί τα 29 εκατ. ευρώ.

 

7ον. Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να μετέχει στη νέα εταιρεία με ποσοστό μέχρι 21%, καθώς και να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα σύμβουλο.

Έτσι ουσιαστικά, το Ελληνικό Δημόσιο, ασκώντας το δυνητικό δικαίωμα, αποκτά ουσιώδη επιρροή στην εταιρεία.

 

Όλα τα προαναφερθέντα αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη, ιδιαιτέρως σε ένα περιβάλλον δύσκολων οικονομικών συνθηκών και γενικότερης αβεβαιότητας εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, είναι άκρως θετική για την εταιρεία.

Εταιρεία που μπορεί να αποτελέσει πλέον πόλο ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα, και στήριγμα για την τοπική κοινωνία, με τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση της Ελλάδας, βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και παρεμβαίνει έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.

Παράλληλα, σχεδιάζει και δρα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των δομών που έχουν σχέση με την αμυντική θωράκιση της χώρας και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών της.

Η προσήλωσή της στην θεραπεία χρόνιων παθογενειών και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, ενισχύεται σε εύρος και ένταση.

Στόχος μας είναι η στροφή της οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο.

Μια οικονομία παραγωγική, τεχνολογικά προηγμένη, καινοτόμο, εξωστρεφή, έξυπνη και ανταγωνιστική.

Μία οικονομία με αυτοπεποίθηση.