Επιστροφή

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πανδημία του κορονοϊού σε παγκόσμια κλίμακα, προκάλεσε, υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό «σοκ».

Οι συνέπειες είναι πολύπλευρες και μεγάλες.

Οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα κράτη αναζητούν σταθερές.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την πολύπλευρη κρίση, αποδεδειγμένα, με συγκριτική επιτυχία.

Δρα συνετά, μεθοδικά και αποτελεσματικά.

Αυτό αναγνωρίζεται στην διεθνή σκηνή, σε υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι διαθέτει σχέδιο για τη στήριξη της οικονομίας.

Σχέδιο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό.

Σχέδιο που ξεδιπλώνεται, μεθοδικά και αποφασιστικά, σε 4 φάσεις, ώστε να απαντηθούν, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, οι διαφορετικές ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν από τις ορθές επιλογές της χώρας στο υγειονομικό πεδίο.


Κατά την 1η φάση, τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, είχαμε περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα.

Η Κυβέρνηση προτεραιοποίησε και στήριξε το δημόσιο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, με οριζόντιες και έγκαιρες παρεμβάσεις, άπλωσε ένα ευρύ «δίχτυ προστασίας» πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 • Ανέστειλε πληρωμές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
 • Χορήγησε φορολογικά κίνητρα σε εργαζόμενους και εργοδότες.
 • Μείωσε τα ενοίκια.
 • Προχώρησε στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε μισθωτούς, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, στηρίζοντας περισσότερο τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα.
 • Στήριξε ανέργους.

Συνολικά, σήκωσε το βάρος της λειτουργίας του συνόλου, σχεδόν, της οικονομίας, όπως είχε άλλωστε καθήκον μέσα στην πρωτοφανή αυτή κρίση, ενισχύοντας 2.000.000 πολίτες.

Όλα αυτά, συνιστούν εμπροσθοβαρή πολιτική και οικονομική δράση!


Κατά τη 2η φάση, στην οποία σήμερα βρισκόμαστε, πραγματοποιείται σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων.

Και σε αυτή τη φάση, η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 • Επεκτάθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
 • Επεκτάθηκε το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συνεχίζεται η μείωση των ενοικίων στο σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων.
 • Ολοκληρώνεται η καταβολή της  πρώτης φάσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Σε περισσότερες από 51.000 επιχειρήσεις πιστώθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους 580 εκατ. ευρώ, δηλαδή – κατά μέσο όρο – περίπου 11.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Τόσο μεγάλα, άμεσα και με αυτό τον τρόπο ποσά δεν έχουν χορηγηθεί ξανά στην Ελλάδα!

Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης, παρά τα όποια προβλήματα, έχουν ήδη εγκριθεί χορηγήσεις ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ σε 20 ημέρες, όταν, στο αντίστοιχο προηγούμενο πρόγραμμα, το ΤΕΠΙΧ Ι, είχαν εγκριθεί 200 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!

Όλα αυτά συνιστούν ουσιαστική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στο μέτρο των δυνατοτήτων της χώρας.


Κατά την 3η φάση, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο, τη φάση της προοδευτικής ανάκαμψης της οικονομίας, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εδράζονται, κυρίως, σπεραιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στη λήψη στοχευμένων φορολογικών μέτρων.

Πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις, νομοθετούνται σήμερα.


1ον. Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, από το 24% στο 13%.

Η μείωση αφορά τα μη αλκοολούχα ποτά, τις μεταφορές και τα εισιτήρια των κινηματογράφων.

Αντιλαμβάνομαι από τις προτάσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι διαφωνεί με τη μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές, όπως και με τη μείωση των ενοικίων, που αφορά εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά, αφού δεν τα βλέπω στις προτάσεις της.


2ον. Επεκτείνεται, αναδρομικά, το μέτρο οικονομικής ενίσχυσης και σε άλλες νομικές μορφές εταιρειών, όπως είναι οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου (π.χ. τα ΚΤΕΛ).


3ον. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράττεται για όλους τους μήνες που ισχύει η μειωμένη καταβολή μισθώματος.


4ον. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αποδεδειγμένα έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με το 20% επί του 60% των μισθωμάτων που εισέπραξαν.

Η έκπτωση μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές που έχουν καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά τον Ιούλιο.


5ον. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στην Εφορία και η αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιοκτητών ακινήτων που λαμβάνουν το μειωμένο ενοίκιο.


6ον. Ποσοστό 25% επί των οφειλών που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11 Μαρτίου ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από την 31η Ιουλίου και μετά.


7ον. Επεκτείνεται χρονικά η μείωση μισθώματος, για συγκεκριμένους κλάδους και επιχειρήσεις, που πλήττονται ιδιαίτερα.


8ον. Αυξάνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και διαμορφώνεται στα 8 δισ. ευρώ για το 2020, με σκοπό τη λήψη άμεσων και έκτακτων δράσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.


9ον. Δίνεται η δυνατότητα, στον Υπουργό Οικονομικών, να παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο Κανονισμών της.

Η διάταξη αφορά, καταρχήν, τη θέσπιση του προγράμματος SURE.

Πρόκειται για ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους στις οικονομίες που έχουν πληγεί περισσότερο.


Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι σε αυτή τη φάση αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, θα διατεθεί η 2η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προχωρούν τα εργαλεία της επιδότησης επιτοκίου, του κεφαλαίου κίνησης, των εγγυοδοτικών μηχανισμών, της διαμόρφωσης ενός νέου θεσμικού πλαισίου για πιστώσεις σε μικρές επιχειρήσεις.

Ενώ, επίσης, θα μειωθεί γενναία και η προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Όλα αυτά συνιστούν ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.


Τέλος, κατά την 4η φάση, από το φθινόπωρο, θα αποκτούμε περισσότερες δυνατότητες να δρομολογήσουμε πολιτικές με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, με νέες στρατηγικές δομικής βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας.

Η πρόσφατη φιλόδοξη και ρεαλιστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης θα συμβάλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Μία πρόταση εμβληματική, με ισχυρό χρηματοδοτικό αποτύπωμα.

Ευθυγραμμισμένη με το μέγεθος των δυσκολιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Δίκαιη, γιατί στηρίζεται σε κοινό δανεισμό, εισάγοντας την έννοια της αμοιβαιοποίησης του ευρωπαϊκού χρέους.

Ορθολογική, γιατί κινείται περισσότερο στη λογική των επιδοτήσεων έναντι των δανείων.

Αναπτυξιακή, γιατί δίνει προτεραιότητα σε τομείς που αποτελούν μέρος και του δικού μας σχεδίου, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη ανάπτυξη, η αγροτική πολιτική.

Ευέλικτη, γιατί δίνει τη δυνατότητα στην κάθε χώρα, έχοντας την ιδιοκτησία των πολιτικών, να εφαρμόσει εκείνες που η ίδια επιλέγει.

Από τη δική μας πλευρά, απαιτείται σχέδιο, σύνεση και υπευθυνότητα στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων.

Ώστε αυτά να αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο τρόπο, προκειμένου να διαχειριστούμε την υγειονομική κρίση, να εμπλουτίσουμε την εθνική στρατηγική ανασυγκρότησης της οικονομίας και να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Στην κατεύθυνση αυτή, σε τροπολογία, προβλέπεται η δημιουργία Διεθνούς Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, για την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει απτά οφέλη για την ελληνική οικονομία, καθώς θα αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή της Βορείου Ελλάδος και θα προσελκύσει εγχώριες και ξένες επενδύσεις.

Για το σκοπό αυτό παρέχεται, κατά κυριότητα, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας», η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα για τη δημιουργία ενός διεθνούς εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας τεχνολογικού πάρκου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο, κατόπιν ενεργειών της σημερινής Κυβέρνησης, μεταβιβάστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ προς το Ελληνικό Δημόσιο, και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομικών.


Επίσης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, περιλαμβάνεται και διάταξη με την οποία ρυθμίζεται ένα ζήτημα που αποτελούσε διαχρονικά «αγκάθι» στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στην ΕΑΒ.

Πρόκειται για τη νομοθετική κατοχύρωση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Η σημερινή Κυβέρνηση δεν κλείνει τα μάτια μπροστά στα προβλήματα, ούτε τα κλωτσάει λίγο παρακάτω, ούτε τα κρύβει κάτω από το χαλί.

Επιλέγει τη δύσκολη οδό επίλυσής τους.

Μέσα στο δεκάμηνο, η ΕΑΒ εξαιρέθηκε από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Ξεμπερδέψαμε το κουβάρι των εισπράξεων, επιδιώκοντας η επιχείρηση να πατάει «στα δικά της πόδια».

Αποτρέψαμε τον οικονομικό στραγγαλισμό της, παρέχοντας πολύτιμο χρόνο προκειμένου να διευθετήσει τελωνειακές εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Νομοθετήσαμε μια ταχεία, αλλά συνάμα και αξιοκρατική, διαδικασία προσλήψεων.

Ανακόψαμε τη χρόνια αιμορραγία σε προσωπικό, μέσω της εξαίρεσης της εταιρείας από την κινητικότητα.

Αποφασίσαμε να τηρείται απαρέγκλιτα η νομιμότητα και η διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις.

Δεν υπάρχει ανοχή ούτε ανεκτικότητα σε γκρίζες ζώνες, που δεν τιμούν κανέναν μας, ούτε την εταιρεία, ούτε τους εργαζόμενους.

Η θέσπιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι το Υπουργείο όχι μόνο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δώσει λύσεις και να αποκαταστήσει δίκαια αιτήματα, αλλά και ότι η εμπέδωση και η τήρηση της νομιμότητας, των κανόνων και της τάξης είναι μείζονος σημασίας θέματα για την Πολιτεία.

Παράλληλα, από την αρχή έχουμε καταθέσει σχέδιο με βάση το οποίο δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το συνολικό ποσό που λαμβάνουν, σε θολό πλαίσιο, οι εργαζόμενοι.

Είμαστε εδώ για να εργαστούμε για την ανάταξη της εταιρείας, δίπλα με τους συντριπτικά πολλούς εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν σε παίγνια, σε συνθήκες λογικής και δικαίου.

Η στήριξη της Αμυντικής Βιομηχανίας και των εργαζομένων της, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, είναι αποδεδειγμένη.

Αυτό το πνεύμα θα συνεχιστεί.


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το σύνολο των συνεκτικών κυβερνητικών παρεμβάσεων, στις διάφορες φάσεις αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, εκτιμάται σήμερα στα 24 δισ. ευρώ.

Αυτές οι παρεμβάσεις είναι δημοσιονομικές, αλλά είναι και παρεμβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Για να τις υλοποιήσουμε, έχουμε διασφαλίσει τα αναγκαία «καύσιμα».

 • Διαχειριζόμαστε, με προνοητικότητα και σύνεση, τους εγχώριους πόρους.
 • Αξιοποιούμε πλήρως τα αυξημένα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας.
 • Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε, στον βέλτιστο βαθμό και την κατάλληλη στιγμή, τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι το SURE.
 • Δανειζόμαστε επιτυχώς από τις αγορές, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον.
 • Διεκδικούμε περαιτέρω δραστικές χρηματοδοτικές λύσεις, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.


Αυτό είναι το σχέδιό μας για τη στήριξη της οικονομίας.

Σχέδιο το οποίο σταδιακά, από τον Μάρτιο, ξετυλίγουμε, σε διαφορετικές φάσεις, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σχέδιο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό.

Σχέδιο ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση, τη Δευτέρα, παρουσίασε το δικό της σχέδιο.

Με πραγματική εποικοδομητική διάθεση, υπάρχουν πολιτικές στις οποίες συμφωνούμε, αφού άλλωστε η Κυβέρνηση αυτές ήδη τις υλοποιεί.

Για παράδειγμα, ως προς τις πηγές χρηματοδότησης, ο ΣΥΡΙΖΑ ενθαρρύνει την πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης «να βγαίνει» στις αγορές, με ασφάλεια και ρεαλιστικό κόστος δανεισμού, χαμηλότερο αυτού της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την αύξηση της έκδοσης εντόκων γραμματίων, όπως με επιτυχία πράττει η Κυβέρνηση, με κόστος δανεισμού χαμηλότερο αυτού της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να αναστείλει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, περιορίζοντας μάλιστα την αρχική μαξιμαλιστική του πρόταση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να αξιοποιηθούν πόροι από τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης της απασχόλησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να μειώσει την προκαταβολή φόρου, άσχετα αν την είχε ξεχάσει στο προηγούμενο πρόγραμμά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να μειώσει τον ΦΠΑ στη εστίαση, άσχετα αν την είχε ξεχάσει στο προηγούμενο πρόγραμμά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση των μικρο-χρηματοδοτήσεων, πρωτοβουλία που για να είμαστε δίκαιοι πράγματι ξεκίνησε από την προηγούμενη διακυβέρνηση, αλλά και πάλι δεν πρόλαβε…

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικροτεί τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, άσχετα αν επί ημερών του ήμασταν αποκλεισμένοι από παντού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικροτεί ακόμη και τη σχετικά καλή εικόνα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, τηρουμένων των συνθηκών, παρά τις αντικειμενικές αντιξοότητες.

Όλα αυτά αποδεικνύουν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε όχι απλά να επικαιροποιήσει, αλλά να αναθεωρήσει δραστικά το πρόγραμμά του.


Κάπου εδώ όμως, εξαντλείται ο ρεαλισμός.

Και αρχίζει ο μαξιμαλισμός και η πλειοδοσία.

Δίνει η Κυβέρνηση πολλούς επιπλέον πόρους στη δημόσια υγεία; Η Αξιωματική Αντιπολίτευση προτείνει πολλαπλάσιους.

Μειώνει η Κυβέρνηση τον ΦΠΑ στην εστίαση; Η Αξιωματική Αντιπολίτευση προτείνει ακόμη περισσότερο.

Χορηγεί η Κυβέρνηση επιστρεπτέα προκαταβολή; Η Αξιωματική Αντιπολίτευση προτείνει μεγαλύτερη και μη επιστρεπτέα, επιβαρύνοντας το δημόσιο χρέος.

Στηρίζει η Κυβέρνηση την απασχόληση; Η Αξιωματική Αντιπολίτευση προτείνει ακόμη περισσότερο.

Υλοποιεί η Κυβέρνηση ένα συνεκτικό οικονομικό σχέδιο για τον τουρισμό; Η Αξιωματική Αντιπολίτευση προτείνει πολλαπλάσιο.

Στηρίζει η Κυβέρνηση τον αγροτικό τομέα, άμεσα και αρχικά, με 150 εκατ. ευρώ; Η Αξιωματική Αντιπολίτευση υποστηρίζει διπλάσια.

Το αποτέλεσμα είναι το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μεταξύ 6ης Απριλίου και 25ης Μαΐου, να παραμένει περίπου στα 14 δισ. ευρώ.

Αν και στο μεταξύ είχαν προτείνει άλλα 8-10 δισ. ευρώ παρεμβάσεις.

Και ενώ υλοποιούνται δημοσιονομικά μέτρα και αναστολές πληρωμών που συρρικνώνουν τα ταμειακά διαθέσιμα.

Και όλα αυτά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη μείωση των εσόδων και την εξυπηρέτηση των τοκοχρεολυσίων έως το τέλος του έτους.

Ούτε την ανάγκη χρήσης του εργαλείου της εγγύησης μετρητών (cash collateral), που επιβαρύνει σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα.

Ούτε την εκτέλεση του ΕΣΠΑ, το οποίο έχουμε ήδη αξιοποιήσει, στον μέγιστο βαθμό, για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Και αλήθεια, για σκεφτείτε το, αν είχαμε περισσότερα διαθέσιμα, γιατί να μη δίναμε και εμείς περισσότερα;

Απλά, απαιτείται σύνεση και υπευθυνότητα, από όλους μας!

Η πραγματικότητα, συνεπώς, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «τάζει» φανταστικά ποσά, τα οποία στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτηθούν.


Οφείλω όμως, κλείνοντας, απάντηση και σε ένα ζήτημα που τίθεται από την Αξιωματική Αντιπολίτευση: το ύψος της ύφεσης.

Κατηγορεί η Αξιωματική Αντιπολίτευση το Υπουργείο Οικονομικών ότι αναθεωρεί συνεχώς τις προβλέψεις του για την εφετινή ύφεση.

Καλά, που ζει;

Αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε, τον Μάρτιο, ύφεση 1%, και σήμερα την εκτιμά 7,5%; Άσχετοι και αυτοί;

Αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμούσε, αρχικά, ύφεση 1%, μετά 2-5%, στη συνέχεια 5-12% και σήμερα 8-12%; Άσχετοι και αυτοί;

Αγνοεί τις συνεχείς αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαιτίας της μεγάλης αβεβαιότητας; Άσχετοι και αυτοί;

Αλήθεια όμως, αφού εσείς ξέρετε τα πάντα, άσχετα αν επί 5 χρόνια πέφτατε έξω σε όλες τις προβλέψεις σας για την ανάπτυξη, μπορείτε να μας πείτε πόσο εκτιμάτε την εφετινή ύφεση;

Γιατί δεν το γράφετε στο πρόγραμμά σας, ούτε το λέτε.

Και ένα πρόγραμμα χωρίς αυτό το στοιχείο είναι στον αέρα, ή αλλιώς έκθεση ιδεών.


Και κάτι ακόμη:

Γράφετε στο πρόγραμμά σας ότι «σε όλες τις χώρες που πλήττονται, λαμβάνονται μέτρα πρωτοφανούς έκτασης», και ότι «οι άλλες χώρες έχουν μπροστά τους μαραθώνιο, αλλά επειδή άμεσα κινδυνεύουν να πέσουν στο γκρεμό, λαμβάνουν ισχυρό πακέτο μέτρων».

Και αναρωτιέμαι, αν όντως το κάνουν, τότε γιατί αναθεωρείται η εκτίμηση για την ύφεση προς το δυσμενέστερο;

Ή τα μέτρα δεν είναι ισχυρά ή η αβεβαιότητα είναι μεγάλη.

Και προφανώς η σωστή απάντηση είναι η δεύτερη.


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης σχεδίασε και εφαρμόζει πολιτικές σταθεροποίησης και ανάταξης της οικονομίας, μετά το αιφνίδιο «σοκ» από την πανδημία.

Οικοδομεί πάνω στο ενισχυμένο κεφάλαιο αξιοπιστίας, εντός και εκτός Ελλάδας.

Επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πολίτες.

Λειτουργεί με αίσθημα αλληλεγγύης, κατανέμοντας δίκαια τα βάρη της κρίσης, με το Κράτος να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο.

Δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ισχυρή ανάκαμψη την επόμενη χρονιά.

Συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για τη γρήγορη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Προσδοκά ότι επιχειρήσεις και πολίτες θα αξιοποιήσουν, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, την κρατική στήριξη και θα αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης.

Πιστεύω ότι, όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε!

Άλλωστε, μέχρι σήμερα αποδείξαμε ότι με πίστη στις δυνάμεις μας, σκληρή δουλειά, ενότητα, αλληλεγγύη και συντεταγμένη δράση, ξέρουμε και μπορούμε να υπερνικούμε τις δυσκολίες!