Επιστροφή

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κ. Γιώργου Ζαββού

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κ. Γιώργου Ζαββού κατά την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Ζαββό, για επαναδιορισμό στη θέση του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Στουρνάρα,  και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής 

 

 

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ

Η σημερινή συνεδρίαση συγκαλείται σε συνέχεια της πρότασης του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, για να διοριστεί ο κ. Γιάννης Στουρνάρας στη θέση του Διοικητού. Πρόκειται για τη δεύτερη θητεία του κ. Στουρνάρα σε αυτή τη θέση. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι εξ υμών, ο κ. Στουρνάρας συμμετέχει στον δημόσιο βίο με θέσεις ευθύνης τα τελευταία 20 χρόνια. Η ακαδημαϊκή του καριέρα είναι επίσης γνωστή. Είναι γνώριμος στους περισσότερους εξ ημών, που ήταν μέλη του Κοινοβουλίου κατά τη θητεία του κ. Στουρνάρα. Και στο Υπουργείο Οικονομικών και ως αρμόδιος Υπουργός για το τραπεζικό σύστημα, μετείχε στον σχεδιασμό των πολιτικών για τη θωράκιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τις οποίες στη συνέχεια υπηρέτησε και από τη θέση του Διοικητού. Από τη θέση του Διοικητού, είχε την ευθύνη, στο πλαίσιο του ευρωσυστήματος, μεταξύ άλλων, της διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της παροχής ρευστότητας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, της άμεσης εποπτείας των μη συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων και του ασφαλιστικού κλάδου, της κοινής με τον SSM εποπτείας των συστημικών τραπεζών, της παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας και της νομισματικής πολιτικής.

Εξάλλου, όπως γνωρίζουμε, η Τράπεζα της Ελλάδος, ασκεί την εποπτεία των ειδικών κρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εποπτεύει τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εκδίδει τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών έναντι των δανειοληπτών και έχει έναν κομβικό ρόλο στον συντονισμό των φορέων για την παρακολούθηση της προόδου που αφορά τη στρατηγική για τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους. Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε σημαντικό ρόλο και στην παρακολούθηση των κεφαλαιακών περιορισμών που επιβλήθηκαν το 2015 και συνέβαλε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του οδικού χάρτη για την άρση τους, ενώ συνέδραμε αποφασιστικά, με προσωπικό και τεχνογνωσία, στην προσπάθεια που οδήγησε στην επιτυχή αξιολόγηση της χώρας από την FATF.

Είναι γνωστό ότι η θητεία του, τα τελευταία αυτά χρόνια, ήταν γεμάτη προκλήσεις, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σίγουρα, όπως τόνισε και ο κύριος Υπουργός, ανάλογες προκλήσεις θα κληθεί να αντιμετωπίσει και στο μέλλον, καθώς, ενώ η οικονομία, μετά τη νίκη της Ν.Δ. τον Ιούλιο του 2013, πήρε νέα ώθηση, η πανδημία του κορονοϊού αποτέλεσε ένα αναπάντεχο πλήγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιπτώσεις του COVID-19 δεν μπορούν ακόμη να προβλεφθούν με βεβαιότητα. Είναι πάντως σίγουρο ότι, εκτός του σωστού σχεδιασμού, θα πρέπει να υπάρξει συνέπεια και συνέχεια για να δοθεί ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις όσο γίνεται περισσότερο.

Με τον κ. Στουρνάρα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά, συνεργαστήκαμε στενά για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος εγγυήσεων σε τιτλοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων, του σχεδίου «Ηρακλής», που αποτελεί την κυβερνητική συστημική επιλογή για την άμεση αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Παρακολουθούμε το τραπεζικό σύστημα, συνεργαζόμαστε στα θέματα των υπηρεσιών πληρωμών, στα θέματα της αντιμετώπισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος, όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η χρήση νέων τεχνολογιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είμαι πεπεισμένος ότι και στη νέα θητεία του, θα συνεχίσει να συνδράμει την προσπάθεια της χώρας και της κυβέρνησης σε αυτήν την κρίσιμη χρονικά συγκυρία και θα στηρίξει τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως άλλωστε προβλέπεται στο καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος. Προς αυτόν τον σκοπό, από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, θεωρώ ότι η συνεργασία με τον κ. Στουρνάρα θα είναι ουσιαστική και σημαντική, στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, προσβλέπω στη θετική σας γνώμη για τη καταλληλόλητα του κ. Στουρνάρα ως προτεινόμενου Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σας ευχαριστώ.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Σας ευχαριστώ κ. πρόεδρε. Είναι αδύνατον να απαντήσω με λεπτομέρεια στην κάθε ερώτηση, αλλά θα κάνω αν θέλετε συνοπτικές παρατηρήσεις. Ο κ. Τραγάκης μίλησε για το θέμα του συνταγματικού δικαστηρίου και το ultra vires. Θα έλεγα ότι αυτό το θέμα είναι μια παλιά υπόθεση, ειδικά το θέμα του πολέμου μεταξύ των διαφόρων δικαστικών αρχών, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι εδραιωμένη πια στο ευρωπαϊκό δίκαιο η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και ότι η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα λογοδοτεί στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Επίσης υπάρχει και η πρόσφατη νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου Gauweiler και άλλες υποθέσεις του 2018, βάσει των οποίων έχει κριθεί ότι η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα λειτουργεί όσον αφορά τη νομισματική της πολιτική εντός των πλαισίων της συνθήκης. Αυτά ισχύουν ιδιαίτερα για το θέμα του ποια είναι η περίφημη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής και της νομισματικής πολιτικής.

Στα θέματα που αφορούν τις τράπεζες και τις παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Δραγασάκης θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή  οι τράπεζες στην Ελλάδα αλλά και αλλού δεν αποτελούν το μέρος του προβλήματος, και είναι σχετικά καλά κεφαλαιοποιημένες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο θα βεβαιώσει και ο κ. διοικητής. Τα θέματα και της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας αντιμετωπίζονται πάρα πολύ θετικά. Όλη η βοήθεια που δίνεται αυτή τη στιγμή από τα ευρωπαϊκά όργανα και από την ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στο να μπορέσουν οι τράπεζες  να διαδραματίσουν το ρόλο τους, ώστε να είναι ο πραγματικός εκείνος πυλώνας - ιμάντας μεταβίβασης της παρεχόμενης ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζουμε, δίνονται αυτή τη στιγμή τεράστιες δυνατότητες ευελιξίας σε σχέση με την επάρκεια κεφαλαίων, τη ρευστότητα, τους λογιστικούς κανόνες και τους κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να λειτουργήσουν μέσα σ’ αυτό το δύσκολο πλαίσιο. Παράλληλα, όπως ανέφεραν πολλοί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει, θα λέγαμε αφειδώς, τη δυνατότητα και τα εργαλεία εκείνα που ενισχύουν τη ρευστότητα, ειδικά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Κρίσιμο σημείο είναι, και εδώ συμφωνούμε, ότι θα πρέπει οι τράπεζες και σε αυτή τη φάση, με αυτές τις ευχέρειες οι οποίες παρέχονται, να διαδραματίσουν το ρόλο που πρέπει και ο ρόλος τους, όπως θεωρεί η Κυβέρνηση, είναι  σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μεταφέρουν την παρεχόμενη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό το λόγο, χρειάζονται, και επιμένουμε πάρα πολύ, η απλοποίηση των διαφόρων διαδικασιών, η εφαρμογή ενδεχομένως νέων συστημάτων, βάσει των οποίων θα μπορέσουν οι τράπεζες εφαρμόζοντας κριτήρια, αν θέλετε και εμπορικής φύσης, να χρηματοδοτήσουν, είναι πολύ σημαντικό, βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας έτσι την πραγματική οικονομία, ώστε να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες, τόσο στην οικονομία, όσο και  στο τραπεζικό σύστημα.

Όπως γνωρίζετε, το αναφέρατε εξάλλου, η Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ήδη μια σειρά πολύ συγκεκριμένων εργαλείων, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, και σε λίγες μέρες φέρνουμε και το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις. Τότε θα συναντηθούμε για κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για το μεγάλο κομμάτι των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα και ταλανίζονται από την τοκογλυφία, ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν μια ανάσα και κυρίως,  να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Συμφωνώ, επίσης, με τα θέματα του Παρατηρητηρίου, το οποίο χρειαζόμαστε και ήδη έχουμε αρχίσει και εφαρμόζουμε, ώστε να παρακολουθούμε, και παρακολουθούμε, ποιες θα είναι οι ροές των δανειοδοτήσεων των τραπεζών στην πραγματική οικονομία, γιατί και πάλι τονίζω, ένα είναι να έχεις τη ρευστότητα, ένα είναι να έχεις το τραπεζικό σύστημα, το πολύ σημαντικό, όμως, είναι τα χρήματα, η δανειοδότηση να πάει έγκαιρα στον μικρομεσαίο, ειδάλλως θα είναι αργά, αν περάσουν πολλοί μήνες.

Στα θέματα που αφορούν, γιατί τέθηκαν από διάφορους, στην πολιτική της Κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια, το έχουμε συζητήσει εκτενώς και σε αυτή την αίθουσα, και στην Ολομέλεια, και την προηγούμενη βδομάδα. Η Κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή μία πρόταση, η οποία εφαρμόζεται, είναι το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ, το οποίο και εν μέσω αυτής της πολύ σημαντικής κρίσης συνεχίζει να αποτελεί το κυριότερο όχημα εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών και μία κορυφαία κυβερνητική πολιτική.

Όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες μέρες τρεις προτάσεις  ύψους 7,5 δις για τιτλοποιήσεις έχουν ήδη υποβληθεί, ενώ οι υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες έχουν δηλώσει ευθέως και δημοσίως ότι θα μπουν σ’ αυτό το πρόγραμμα φέτος. Αυτό αποτελεί μία ατράνταχτη απόδειξη της εμπιστοσύνης του διεθνούς επενδυτικού κοινού. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι ο ΗΡΑΚΛΗΣ δεν παίρνει τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, όπως λανθασμένα ειπώθηκε προηγουμένως, ότι δηλαδή «ξεσπιτώνει» και όλα αυτά που ειπώθηκαν. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ βασίζεται στην εμπιστοσύνη των επενδυτών, δηλαδή, το κόστος που προκύπτει, το παίρνει ο επενδυτής. Εμείς αυτό που πετύχαμε ως κυβέρνηση είναι η μηδενική στάθμιση κινδύνου για το λεγόμενο senior tranche των τιτλοποιήσεων.  Γι’ αυτό έρχονται οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν τη δυνατότητα να παρακρατούν αυτή την καλή δέσμη των assets, τα οποία προσμετρώνται στο κεφάλαιό τους.

Θέλω να πω ότι έχουμε ένα εργαλείο, το χρησιμοποιούμε, είναι το λιγότερο εποπτικά δαπανηρό και συνεχίζουμε αυτή την πορεία. Το πόσα θα είναι ενδεχομένως τα κόκκινα δάνεια, είναι αδύνατον να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, δίνονται όλες αυτές οι ευχέρειες, οι ίδιες οι τράπεζες, όπως είπατε και εσείς, δίνουν ήδη moratoria πληρωμών.

Άρα, όταν έχουμε ενδείξεις, θα έχουμε, αν θέλετε, και τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης και όπως έχουμε πει εδώ και καιρό και σε αυτή την αίθουσα, είμαστε ανοιχτοί και συζητάμε οποιεσδήποτε λύσεις, που είναι ρεαλιστικές και ανταποκρίνονται σε τρία βασικά κριτήρια.

 Πρώτον, έχουν υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος κάθε σχεδίου, δηλαδή πόσο χτυπάει τον κρατικό κορβανά.

 Δεύτερον, πόσο χτυπάει τα εποπτικά κεφάλαια.

 Τρίτον, να είναι συμβατές με τους ισχύοντες κανόνες του ανταγωνισμού και της BRRD, δηλαδή του bail-in.

Είναι τρεις βασικές αρχές, τις οποίες σεβόμαστε, όπως όλα τα κράτη.

Αναφέρθηκε προηγουμένως το θέμα της πρώτης κατοικίας. Και εδώ πάλι νομίζω ότι είστε ενημερωμένοι, ότι η Κυβέρνηση ήδη έχει κερδίσει μια παράταση, από 1η δε Ιουλίου θα εφαρμόσει ένα άλλο σχέδιο, βάσει του οποίου επιδοτούνται οι δόσεις καταβολής για τα δάνεια.

Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε που μου διαφεύγει, ενδεχομένως, αλλά θα επανέλθουμε ελπίζω και έπειτα.

 

ΤΡΙΤΟΛΟΓΙΑ

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως λέτε θα εστιάσω μόνο στα θέματα που άπτονται της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τραπεζών, λέγοντας ότι το κορυφαίο θέμα την ώρα που η κυβέρνηση αυτή ερχόταν στην εξουσία ήταν το θέμα των κόκκινων δανείων. Γιατί μετά από μακρά περίοδο συνεχίζαμε να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων στην Ευρώπη.

Τρεις φορές με τα λεφτά του ελληνικού λαού ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες και όμως τα κόκκινα δάνεια συνέχισαν να ανεβαίνουν. Η κυβέρνηση  έπρεπε αμέσως να επιληφθεί αυτού του κορυφαίου θέματος που επηρεάζει την οικονομία, την ανάπτυξη, την ευημερία, και την πρόοδο της χώρας. Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, σχεδιάσαμε, διαπραγματευτήκαμε – σε σκληρές διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες- περάσαμε, και υιοθετήσαμε το σχέδιο Ηρακλής. Εσείς εδώ ήσασταν, το ψηφίζατε και εσείς κ. Αθανασίου στη Βουλή.

Παράλληλα κάναμε τις διαπραγματεύσεις για να πάρουμε το zero risk που δεν ήταν καθόλου δεδομένο για μια χώρα που δεν είναι επενδυτικής βαθμίδας, κάτι για το οποίο μάλιστα μας είπανε thats a master stroke, που το πετύχατε.  Αυτή τη στιγμή εν μέσω μιας από τις χειρότερες κρίσεις που έχει δει ο κόσμος, η Ευρώπη και η Ελλάδα, καταφέραμε ένα σχέδιο να συνεχίζει να είναι λειτουργικό. Κατά έναν φοβερά παράδοξο τρόπο αλλά ευεξήγητο.

Ένα σχέδιο το οποίο καταρχήν αποδέχθηκαν οι ίδιες οι τράπεζες που είναι ενδιαφερόμενες, είναι εθελούσια η συμμετοχή και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ένα σχέδιο που υποστήριξε σύσσωμη η ευρωπαϊκή ένωση, με πρώτη την τότε αντιπρόεδρο και σημερινή εκτελεστική αντιπρόεδρο την κυρία Vestager. Δέκα μέρες πριν, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος κύριος Dombrovskis είπε ότι είναι το  κατεξοχήν σχέδιο το οποίο υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έχει υποστηριχθεί και από τον κύριο Enria, από τον κύριο Klaus Regling και από μια σειρά άλλων κοινοτικών εκπροσώπων. Το κυριότερο όμως είναι  ότι αποτελεί σχέδιο αποδεκτό από τους επενδυτές. Και αυτό μας ενδιαφέρει γιατί δεν χρησιμοποιούνται τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου ο οποίος  έχει υποφέρει τόσο πολύ και δεν έχει δει ακόμα το τραπεζικό σύστημα να μπαίνει σε ένα δρόμο. Λοιπόν, ο Ηρακλής είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε. Η κυβέρνηση δεν έχει δογματισμούς. Προσαρμόζεται στις αναγκαίες αν θέλετε οικονομικές συνθήκες. Γι’ αυτό πέρασε και αυτό το σχέδιο, το οποίο πληροί τα κριτήρια που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή δεν στοιχίζει στον κόσμο, δεν χτυπάει δημοσιονομικά, δεν χτυπάει σε εποπτικά κεφάλαια και είναι συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο. Δηλαδή είναι μια ρεαλιστική λύση όχι κοστοβόρα. Το κυριότερο απ’όλα είναι η αλληλουχία των συνθηκών: το τι κάνεις, γιατί το κάνεις, πότε το κάνεις.

Μπορεί  κανείς να κάνει τα πράγματα ανάποδα και να έχει άσχημα αποτελέσματα. Εδώ διαλέξαμε αυτό το δρόμο και συνεχίζουμε. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως ήδη η πρώτη τράπεζα έχει υποβάλει τρεις τιτλοποιήσεις και έρχονται και άλλες εν μέσω κρίσης. Το  επόμενο στάδιο είναι να δούμε τι επίκειται να έρθει ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρουμε άλλες πρωτοβουλίες ακόμα. Μπορεί να έχουμε κάποιες άλλες πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Αν λοιπόν δούμε πώς εφαρμόζεται ο Ηρακλής, πόσα κόκκινα δάνεια μειώνει, ποιες ενδεχόμενες ευρωπαϊκές εξελίξεις θα έχουμε σ’ αυτόν τον τομέα, θα σκεφτούμε την κατάλληλη ώρα και οποιουσδήποτε άλλους μηχανισμούς χρειάζονται για να μειώσουμε τα κόκκινα δάνεια. Γιατί θέλουμε στο τέλος της μέρας να έχουμε οπωσδήποτε ένα καθαρό τραπεζικό σύστημα, ανταγωνιστικό,  να λειτουργεί κάνοντας τη δουλειά του, δηλαδή παρέχοντας ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Αυτός είναι ο ρόλος των τραπεζών και αυτό θέλουμε και αυτό θα πετύχουμε.

Η κυβέρνηση λοιπόν ζυγοσταθμίζει, ακούει, αλλά αποφασίζει και εφαρμόζει. Η κυβέρνηση θα πρωτοστατήσει σε οποιεσδήποτε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και πρωτοστατεί σε ότι έχει σχέση με την ενίσχυση της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Επιμένει πολύ και υποστηρίζει την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης. Υποστηρίζει την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα έχει λειτουργήσει εξαιρετικά ως το ομοσπονδιακό εκείνο όργανο που επιτέλεσε τη λειτουργία του ακόμα και στις δυσμενέστερες συνθήκες.

Το μεγάλο όμως μήνυμα αυτής της συγκυρίας είναι προς τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς, ότι χρειάζεται να προχωρήσουν σύντομα σε μια δημοσιονομική ένωση. Με άλλα λόγια, αυτό προϋποθέτει την ολοκλήρωση όλων αυτών των εργαλείων τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαπραγμάτευση και το κυριότερο από όλα -κορυφαίας σημασίας για τη συγκυρία αυτή- είναι η γαλλογερμανική πρωτοβουλία για το  recovery fund, το ταμείο ανάκαμψης.

Θα έλεγα ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις, ειδικά σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, αλλά θα ήθελα να πω ότι και για το τραπεζικό σύστημα όπως και για την οικονομία, μπορεί να έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Στο τέλος όμως παίζει ρόλο η σύμπνοια, η σύγκλιση απόψεων και η αποτελεσματικότητα διότι έχουμε νομίζω όλοι σαν χώρα, σαν κόμματα μια συγκεκριμένη στοχοθέτηση, να μπορέσει ειδικά το τραπεζικό σύστημα να λειτουργήσει, αποτελώντας  το μοχλό που διαμορφώνει και συντελεί στην ανάπτυξη της χώρας. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.