Επιστροφή

Ομιλία της Υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση και ψήφιση του ν/σ: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις (2.5.2018)»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΤΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ: « ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/2366/ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (2.5.2018)
 
 
                                                                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
 
Αθήνα, σήμερα στις 2 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.15΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ζ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗ.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 27ης Απριλίου, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών. 
Συμφωνεί το Σώμα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
 
Κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο.
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Καταρχήν κάνω αποδεκτή τη βουλευτική τροπολογία με γενικό αριθμό 1556 και ειδικό 242. Έχει να κάνει με την περιφερειακή αγορά Κουλούρας Ημαθίας, η οποία προτίθεται να παραχωρήσει στο δημόσιο κάποιο χώρο για τη λειτουργία τελωνείου.
Επίσης, όσον αφορά στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών με γενικό αριθμό 1565 και ειδικό 245, που αφορά το 1/3 που πρέπει να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Υγείας για το παλιό Γενικό Νοσοκομείο Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων, απαντώντας και στον κ. Βεσυρόπουλο γιατί το 1/3 τώρα και τα 2/3 πριν, θα πω ότι μετά την κατάργηση των δύο ταμείων που υπήρχαν, του Ταμείου Κληρικών και του Ταμείου Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος, τα 2/3 ήταν στο δημόσιο και το 1/3 ήταν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Με την προηγούμενη παραχώρηση έγινε η παραχώρηση των 2/3 και το 1/3, αυτό που ήταν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, παραχωρείται αυτήν τη στιγμή, για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση στο Υπουργείο Υγείας. 
Όσον αφορά στην τροπολογία με γενικό αριθμό 1567 και ειδικό 247, στο πρώτο κομμάτι έχουμε την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι απαλλάσσονται ήδη από τον φόρο εισοδήματος. Με τη δεύτερη διάταξη η εργάσιμη μέρα για την καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων δεν είναι η 30η Ιουνίου, αλλά η τελευταία ημέρα του Ιούνη. Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων των εν λόγω προσώπων και συνάμα διατηρείται ο προβλεπόμενος αριθμός των έξι δόσεων. Μ’ αυτήν την τροπολογία αποφεύγουμε κάθε φορά να ερχόμαστε και να δίνουμε παρατάσεις ή να μειώνουμε τον χρόνο.
Με την άλλη διάταξη παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 η καταβολή των παγίων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής επιβατηγών αυτοκινητών, τουριστικών λεωφορείων και λεωφορείων δημοσίων χρήσεως. Αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έχει ζητηθεί από τους φορείς για λόγους απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών και προκειμένου να γίνει ομαλή η μετάβαση των εμπλεκομένων μερών από το υφιστάμενο καθεστώς στο πλαίσιο φορολόγησης του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Δεν υπάρχει ακόμη κανονιστικό για το νέο πλαίσιο, οπότε εκκρεμούν όλα αυτά και μ’ αυτήν τη λογική πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 στην παράταση.
Η επόμενη διάταξη είναι μια τυπική διάταξη. Αφορά την κατάργηση του φόρου πολυτελείας. Ήδη διαγράφεται η αναφορά στον ειδικό φόρο πολυτελείας και αντικαθίσταται με τη φράση «από δασμό και τέλος ταξινόμησης». Ο φόρος αυτός έχει ήδη καταργηθεί με τις διατάξεις του ν. 4389/2016. Πρέπει εδώ απλά να κωδικοποιηθεί και να επικαιροποιηθεί με την εν λόγω διάταξη.
Στην τελευταία διάταξη έχουμε τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. Είναι μια διάταξη που κάθε χρόνο θέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, δίνουμε τη δυνατότητα και γι’ αυτούς που έχουν αναγκαστική ακινησία για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας, εντός του έτους 2018 να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά και για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους και όχι στο σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. 
Με την τροποποίηση του άρθρου 54α του ν. 4174/2013 για το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ των εκκαθαριστών, στον σύνδικο της πτώχευσης για ακίνητο πτωχού σε εκτελεστές διαθήκης, σε εκκαθαριστές κληρονομιάς και εκκαθαριστές υπό εκκαθάριση νομικών προσώπων, δίνεται η δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ με εξόφληση επιμεριστικά αναλογούντος του φόρου πριν την εκποίηση, χωρίς να απαιτείται η ρύθμιση των υπολοίπων τυχόν οφειλών ΕΝΦΙΑ η Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Εξακολουθεί βέβαια να υφίσταται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλόμενων για τον ακίνητο φόρο με παρακράτηση από το τίμημα της μεταβίβασης και απόδοσης αυτού εντός τριών ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο.
Θα αναφέρω κάτι που θα έρθει με νομοτεχνική βελτίωση. Θα το αναφέρω από τώρα, για να μην τοποθετηθούν οι υπόλοιποι εισηγητές. Θα αποσύρουμε το άρθρο 133 του νομοσχεδίου, επειδή στην πορεία θα έχουμε νομοσχέδιο που θα έρθει να ρυθμίσει όλα τα συγκεκριμένα θέματα και κρίναμε σκόπιμο να μην έρθει αυτή τη στιγμή. 

 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο για κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις;

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κυρία Υπουργέ.
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Θέλω να καταθέσω τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του σχεδίου νόμου. Αναφέρω ποιες είναι.
Στο τέλος του εσωτερικού εδαφίου της παραγράφου  4 του άρθρου 124 του σχεδίου νόμου η φράση «ή άλλων ειδικών διατάξεων» διαγράφεται.
Το άρθρο 133 του σχεδίου νόμου διαγράφεται και τα υπόλοιπα άρθρα του σχεδίου νόμου αναριθμούνται, όπως προείπα.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 134 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η διάταξη του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4270/2014, το οποίο προστίθεται με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύει για το προσωπικό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο κατέχει οργανική θέση ΕΠ ή υπηρετεί σε θέση ΕΠ με απόσπαση κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος».
Ευχαριστώ.
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.   
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός για δώδεκα λεπτά.
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, μετά από τρία χρόνια ενός δύσκολου αγώνα βγαίνουμε από τα μνημόνια καθαρά και χωρίς δεσμεύσεις, όπως κάποιοι από εδώ πιθανόν να θέλατε να έχουμε.
Τα μνημόνια, που έφεραν στη χώρα μας το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, φτάνουν στο τέλος τους. Αναφέρθηκε και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν καταφέραμε να μην ματώσουμε μέσα απ’ όλη αυτήν τη διαδικασία. Πραγματικά έχουμε κάνει αρκετές υποχωρήσεις. 
Από εκεί και πέρα, όμως, θεωρούμε ότι εκείνο που μας απομένει αυτή τη στιγμή είναι να ξανασχεδιάσουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο και ξανασχεδιάσαμε. Θέλουμε ανάπτυξη και απασχόληση μαζί. Δεν θέλουμε την ανάπτυξη του νεοφιλελευθερισμού που αυξάνει την ανεργία, αυξάνει την ανισότητα, κάτι που είδαμε τα τελευταία χρόνια των μνημονίων.
Στο κέντρο της πολιτικής μας είναι ο εργαζόμενος, είναι η αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, είναι η αποκατάσταση του κατώτατου μισθού. Αγωνιάτε για το αναπτυξιακό σχέδιο. Έχουμε πραγματικά σε όλο τον δημόσιο λόγο κατά καιρούς αναφερθεί και όλοι ξέρετε τουλάχιστον τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδίου. Παρ’ όλα αυτά, το αναπτυξιακό σχέδιο θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα. Μην αγωνιάτε.
Από εκεί και πέρα, θέλω να μιλήσω για διάφορα θέματα που έχουν φανεί στον δημόσιο λόγο το τελευταίο διάστημα και που ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες και ακούστηκαν και μέσα στην Ολομέλεια από εισηγητές. Για το θέμα έχει απαντήσει εκτεταμένα και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών. 
Θα ήθελα, όμως, επειδή τέθηκε πολύ συγκεκριμένα από κάποιον εισηγητή, να αναφέρω και πάλι την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες περί φερόμενης εμπλοκής του Υπουργείου Οικονομικών σε υπόθεση χρηματισμού και να σας αναφέρω τα εξής:
Κατ’ αρχήν, είναι μια διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί το 2007 και η οποία προέβλεπε χορήγηση αμοιβής σε περίπτωση καταγγελίας από κάποιον για φοροδιαφυγή. Από την ψήφισή της και μετά η συγκεκριμένη διάταξη δεν ενεργοποιήθηκε από καμία κυβέρνηση ούτε και από τη δική μας την Κυβέρνηση, καθώς δεν εκδόθηκε ποτέ η υπουργική απόφαση που θα καθόριζε τα θέματα και τις ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της.
Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν να κάνουν κυρίως με τη γενική διατύπωση της ρύθμισης του άρθρου 7 και 7β του ν. 3610/2007 που με τη σειρά της επιφέρει δυσκολία απόδειξης του ρόλου ενός καταγγέλλοντος, το ύψος της φοροδιαφυγής, των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για να εφαρμόσουν τις διαδικασίες και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών πράξη που να αφορά ατομικά τον καταγγέλλοντα ή οποιαδήποτε άλλη μεμονωμένη περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο.
Επομένως, δεν υπήρχε καν το έδαφος για οποιαδήποτε συναλλαγή και απορούμε πώς μπαίνουν τέτοια ζητήματα. 
Ο καταγγέλλων, είτε ατομικά είτε μέσω δικηγόρου του, έχει απευθυνθεί πάρα πολλές φορές στο Υπουργείο Οικονομικών, την ΑΑΔΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά του να δικαιωθεί δεν διστάζει να πετάξει λάσπη κατά συνεργάτη του Υπουργού. Τον λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη, στην οποία προσέφυγε το Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών μόλις γνωστοποιήθηκε η καταγγελία. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι η Αντιπολίτευση και ο συνδεδεμένος με αυτήν Τύπος αγωνιούν να αξιοποιήσουν καταγγελίες ανάλογες του επιπέδου τους. 
Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να νομοθετεί και να εφαρμόζει διατάξεις που πράγματι χτυπούν τη φοροδιαφυγή, όπως έχει πια φανεί και από τη δημοσιονομική υπεραπόδοση, και όχι ανεφάρμοστες διατάξεις, όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, χωρίς κανένα αντίκρισμα.
Όσον αφορά στη διαμάχη με τον γνωστό επιχειρηματία, νομίζω ότι ο κ. Μαντάς έδωσε ακριβώς όλο το στίγμα. Πραγματικά είναι άξιο λόγου γιατί το φέρατε για συζήτηση και γιατί δεν φέρατε για συζήτηση τη θέση ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας να σηκώνει το τηλέφωνο και να παρεμβαίνει σε κάποιον Υπουργό. Νομίζω θα έπρεπε να το δούμε, αν θέλατε να το συζητήσουμε, στο σύνολό του και όχι μεμονωμένα, όπως το βάλατε. Αλλά, μάλλον θα πρέπει να μας πείτε για ποιον λόγο το ζήτημα μπαίνει σε αυτήν τη βάση.
Θα ήθελα ασχοληθούμε αυτήν τη στιγμή με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οι εξελίξεις στις υπηρεσίες και την τεχνολογία πληρωμών είναι ραγδαίες. Στην τελευταία δεκαετία ο τρόπος που πληρώνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση, τόσο οι απλοί πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις, έχει αλλάξει δραστικά. Το είδος των οργανισμών που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμής έχει διευρυνθεί σημαντικά. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πλέον και είναι πολύ διαδεδομένα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες πληρωμών που δεν είχε προβλεφθεί να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Προκειμένου να εξαλειφθούν τα προβλήματα από αυτό το κενό με την Οδηγία 2015/2366 συμφωνήσαμε στην τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65, 2009/110 και 2013/36 και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1093/2010, όπως και στην κατάργηση της Οδηγίας 2007/64. Με το παρόν νομοσχέδιο γίνεται ακριβώς η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/2366 στην ελληνική νομοθεσία. 
Σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο του ν. 3862/2010 φέρνει σημαντικές αλλαγές που αφορούν τα εξής σημεία: Πρώτον, διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να λάβει υπόψη τις υπηρεσίες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν αρρύθμιστες. Η ένταξή τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στην ενιαία αγορά, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου, περιλαμβάνοντας πράξεις πληρωμής με τρίτες χώρες, όταν ο ένας από τους δύο παρόχους βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 
Αυξάνεται η διαφάνεια των συναλλαγών, όταν πραγματοποιούν πράξεις πληρωμής εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και όταν διενεργούν πληρωμές σε νομίσματα κρατών εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
Επικαιροποιεί τις εξαιρούμενες υπηρεσίες πληρωμών με στόχο τη νομική σαφήνεια, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
Εισάγει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας για όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Η προστασία του καταναλωτή αυξάνεται ενάντια στην απάτη και σε άλλες παράνομες πράξεις με τα νέα μέτρα ασφαλείας.
Καθιερώνει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να θεσπίζουν διαδικασίες για τη διαχείριση παραπόνων, καθώς και προθεσμίες για την επίλυσή τους. 
Η Κυβέρνησή μας πιστεύει ότι η διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών με τρόπο που να είναι ανιχνεύσιμη η προέλευση του χρήματος, συμβάλλει στη διαφάνεια και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά και στον περιορισμό της χρηματοδότησης κάθε λογής παράνομων δραστηριοτήτων.
Βεβαίως, η χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος δεν είναι πανάκεια, αλλά η συμβολή είναι σημαντική, όπως έχει αποδείξει τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική εμπειρία. Ήδη, έχουμε σημαντικά αποτελέσματα στις εισπράξεις του ΦΠΑ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20% σε μια διετία και για αυτό και έχουμε σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα ενθάρρυνσης της χρήσης του ηλεκτρονικού χρήματος και της αντικατάστασης των συναλλαγών με μετρητά. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δώσει κίνητρα στους πολίτες για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τόσο μέσω του αφορολόγητου όσο και μέσω της δημόσιας λοταρίας.
Επιπλέον, έχουμε υποχρεώσει νομοθετικά τις περισσότερες κατηγορίες επιχειρήσεων να δέχονται ηλεκτρονικές συναλλαγές και συναλλαγές με κάρτα. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά στον τομέα αυτό και όπως μας ενημέρωσε στην Επιτροπή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Αυλωνίτης, έχει γίνει πολλή δουλειά σε θέματα διαφάνειας των χρεώσεων και των καταχρηστικών χρεώσεων, τα οποία η Γενική Γραμματεία εξετάζει και πέραν των ορίων που απαιτεί η Οδηγία.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο της Γενικής Γραμματείας για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου, για τις χρεώσεις των τραπεζικών προϊόντων, ενώ είναι ενδιαφέρουσα και η θέση που διατύπωσε ότι θα πρέπει η προστασία του καταναλωτή να επεκταθεί και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν αντίστοιχη ανάγκη προστασίας με τον μεμονωμένο καταναλωτή.
Τα επόμενα βήματα σε αυτόν τον τομέα είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τις φορολογικές αρχές σε πραγματικό χρόνο, όπως, επίσης, και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, δράση που προετοιμάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την οποία το 2019 ετοιμαζόμαστε να εφαρμόσουμε πιλοτικά.
Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται μια σειρά από άρθρα, που αφορούν άλλα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Νομίζω ότι ήδη στην Επιτροπή λύθηκε οποιοδήποτε ζήτημα είχε ανακινηθεί σχετικά με το άρθρο 111, το οποίο διευκολύνει ξένους διπλωμάτες, οι οποίοι αδυνατούν να μεταφέρουν στη χώρα τους τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν όσο υπηρετούσαν στη χώρα μας και τα αφήνουν πίσω, με σκοπό να τα μεταβιβάσουν στους διπλωμάτες που τους αντικαθιστούν στη χώρα μας.
Επίσης, θα πρέπει να διασαφηνιστούν και ορισμένα πράγματα σχετικά με το άρθρο 112, για το οποίο ακούστηκαν πολλά κατά τη συζήτηση στις Επιτροπές χωρίς να έχουν σχέση με το άρθρο. 
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ μερικά λεπτά για να ολοκληρώσω. 
Με τη διάταξη αυτή δίνουμε το δικαίωμα στους συμπολίτες μας που έχουν απαιτήσεις εναντίον τρίτων να κινήσουν οι ίδιοι τη διαδικασία μεταγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων των τρίτων αυτών, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις νόμιμες απαιτήσεις τους. 
Πλήθος αιτημάτων μας έχει μεταφερθεί από φορολογούμενους που τους χρωστάνε τρίτοι χρήματα και ενώ οι τρίτοι αυτοί έχουν δικαιωθεί δικαστικώς, τους έχει επιδικαστεί κάποιο περιουσιακό στοιχείο, από την εκποίηση του οποίου θα μπορούσαν να καλύψουν τα χρέη τους, αυτοί σκεπτόμενοι πονηρά, θα έλεγα, δεν προβαίνουν στη μεταγραφή της σχετικής δικαστικής απόφασης, με στόχο να βρουν πρώτα αγοραστή και μετά να προβούν ταχέως στη διαδικασία μεταγραφής και να πουλήσουν το περιουσιακό στοιχείο, αφήνοντας και πάλι ακάλυπτα τα χρέη τους.
Αυτή τη στρέβλωση ερχόμαστε να καλύψουμε με τη ρύθμιση αυτή, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτόν που του χρωστούν χρήματα, να διεκδικήσει την αξίωσή του σε βάρος του κακόπιστου οφειλέτη.
Φυσικά, η διάταξη αυτή αφορά και το Δημόσιο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τους περιβόητους πλειστηριασμούς. Το Δημόσιο οφείλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, όπου, όμως, αυτό κρίνει σκόπιμο να το κάνει, όχι σε μοναδικές κατοικίες, όχι σε κύριες κατοικίες, όχι στους μικροοφειλέτες, όχι στους ανθρώπους που έχουν πραγματική αδυναμία πληρωμής. 
Από τους λοιπούς μεγαλοοφειλέτες ή κακόπιστους φορολογούμενους φυσικά και θα διεκδικήσουμε τις αξιώσεις του Δημοσίου. Αυτό είναι ευνόητο και οφείλουμε να το κάνουμε απέναντι σε όλους τους συνεπείς φορολογούμενους που με τις θυσίες τους κρατάμε τη χώρα ζωντανή και θα τη βγάλουμε σε λίγους μήνες από την ασφυκτική εποπτεία των μνημονίων. 
Με το άρθρο 114 παρατείνουμε τη ρύθμιση των προηγουμένων ετών και για το φορολογικό έτος 2017, με αποτέλεσμα τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και με την παροχή της μείωσης του φόρου, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους τα 9.500 ευρώ. 
Το άρθρο 115 αφορά την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που χορηγείται μόνο για τις ποσότητες του φυσικού αερίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν αλλάζει τίποτα από όσα ήδη ισχύουν. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι με την πρώτη παράγραφο δίνεται η εξουσιοδότηση στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση κανονιστικής πράξης με την οποία θα αποσαφηνίζονται οι όροι για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλαγής και κυρίως οι απαιτούμενοι έλεγχοι που θα γίνονται, προκειμένου να διευκρινισθεί σαφώς το ποιες ποσότητες του φυσικού αερίου προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να απαλλαγούν αυτές και μόνο αυτές από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Το άρθρο 117 διορθώνει ζητήματα που δημιουργήθηκαν στην καθημερινή πρακτική με την εφαρμογή του ν. 4389/2016 για τον υπολογισμό των τελών ταξινόμησης, βάσει πλέον της λιανικής τιμής και όχι της εργοστασιακής αξίας. 
Το άρθρο 122 για τη στελέχωση της ΑΑΔΕ, επίσης, είτε δεν το διαβάσατε σωστά είτε παρερμηνεύτηκε. Με το άρθρο αυτό δίνουμε τη δυνατότητα στελέχωσης με επιλαχόντες μόνο δικών της διαγωνισμών για τρία έτη, μετά μάλιστα από σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ, ενώ η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο για εννιά μήνες, εφόσον πρόκειται για προκήρυξη άλλου φορέα και μόνο εφόσον οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που τίθενται για τη στελέχωση των υπηρεσιών της. 
Με το άρθρο 136 δημιουργούμε ένα πολύ σύντομο μεταβατικό διάστημα -τρεις μήνες, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά εκεί περίπου είναι- προκειμένου να βάλουμε προσωρινά κάποιους ανθρώπους στο τιμόνι μιας σημαντικά εξαιρετικής υπηρεσίας. Πρόκειται για τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, της οποίας την καθοδήγηση και τον συντονισμό λειτουργίας έχει ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Σ’ αυτό το μεταβατικό καθεστώς θα μπορέσουν να τοποθετηθούν προϊστάμενοι. Δεν μπορεί να λειτουργεί, αν δεν υπάρχουν προϊστάμενοι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προσωπικό, για να μπορείτε να πείτε ότι ανακαλούμε κάποιους και βάζουμε κάποιους άλλους στη θέση τους. Πρέπει να παραλάβει τους φακέλους που είναι σε εκκρεμότητα από την ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, θα τοποθετηθούν εκ νέου προϊστάμενοι, με βάση τον ν. 4369/2016, όπως γίνεται και σε όλο το υπόλοιπο Δημόσιο. Σε όλο το υπόλοιπο Δημόσιο μέχρι πρότινος καλύφθηκαν οι θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων κλπ., από τους Υπουργούς. Μετά θα γίνει η εφαρμογή του ν. 4369 σταδιακά σε όλους. 
Αφήνουμε στην κρίση της συνταγματικά κατοχυρωμένης Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ όχι μόνο τις τοποθετήσεις προϊσταμένων, διευθυντών και γενικών διευθυντών, αλλά ακόμη και των γενικών γραμματέων. Αλίμονο δηλαδή εάν γι’ αυτό το μικρό διάστημα που πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, θεωρείτε ότι γίνεται μια διαφορετική αντιμετώπιση. 
Καταφέρνουμε ένα αποφασιστικό κτύπημα στο πελατειακό δημόσιο που οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν κατασκευάσει. Είναι λοιπόν άστοχο να προσπαθείτε να μας κατηγορήσετε ότι δίνουμε στον Υπουργό Οικονομικών την εξουσία να διορίζει διευθυντές. Μάλλον, όσοι ασκούν κριτική σ’ αυτό το άρθρο, δεν θέλουν να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία. Θέλουν καθυστερήσεις, θέλουν παραγραφές των υποθέσεων, γιατί θέλουν να προστατεύσουν κάποιους. 
Όσον αφορά τη λίστα Λαγκάρντ και τα ζητήματα που μπήκαν σε σχέση με τις υποθέσεις, καταρχάς οφείλουμε να βεβαιώσουμε τα ποσά, τα οποία οφείλουν. Από εκεί και μετά, όσον αφορά την είσπραξη των ποσών που έχουν βεβαιωθεί μετά το πέρας του ελέγχου, αυτή επιδιώκεται από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αφού γίνουν οι ανάλογες ενέργειες. Δεδομένου όμως ότι οι έλεγχοι των προσώπων της λίστας Λαγκάρντ ενεργούνται και σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας προς διακρίβωση τέλεσης του αδικήματος είτε της φοροδιαφυγής είτε του ξεπλύματος χρήματος από την πληρωμή ή μη των βεβαιωμένων ποσών, εξαρτάται και από την ποινική πορεία των υποθέσεων, στις οποίες αφορούν και οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Άρα, δεν τελειώνει εδώ το κομμάτι του ελέγχου της λίστας Λαγκάρντ, έχει πολλή συνέχεια.
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ρωτώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν ξέρει και μου λέει να ρωτήσω το Υπουργείο Οικονομικών. Ρωτώ και εσείς δεν ξέρετε.

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Σας απάντησα, κύριε συνάδελφε: Προχωρά η διαδικασία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι με το παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνουμε στην εθνική νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών, συμβάλλουμε στην προώθηση της διαφάνειας και ευκολίας στις συναλλαγές που προσφέρουν οι καινοτόμοι τρόποι πληρωμής. Παράλληλα, με μια σειρά άλλων άρθρων λύνουμε επιμέρους ζητήματα, που βρίσκονται πάντα στην κατεύθυνση της προώθησης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της λειτουργίας του κράτους. 
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παπανάτσιου.
Μετά την Υπουργό, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής…
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός κυρία Παπανάτσιου.
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Θα αναφερθώ στο άρθρο 136, επειδή αναφέρθηκε και στη δευτερομιλία του κ. Κουτσούκου.

Δεν θέλετε να λειτουργήσει η νέα δομή για να πάρει τις υποθέσεις; Πώς θα λειτουργήσει η  νέα δομή…
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα παραγραφούν στα χέρια σας!
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Αυτό θέλετε! Το είπατε πάρα πολύ καλά. Αυτό θέλετε, να παραγραφούν στα χέρια μας και γι’ αυτό και προσπαθείτε να βάλετε εμπόδια. Δεν θα παραγραφούν στα χέρια μας. Γι’ αυτό και θα φέρουμε προϊσταμένους από άλλα τμήματα στη νέα δομή μέχρι να διοριστούν οι καινούργιοι προϊστάμενοι με τον ν. 4346, όπως έχουμε ψηφίσει. 
Από εκεί και πέρα, τη βουλευτική τροπολογία με γενικό αριθμό 1564 και ειδικό 244, που έχει ξανακατατεθεί από τον κ. Κουτσούκο, δεν την κάνω αποδεκτή. Φαντάζομαι ότι θα την ξαναφέρετε.
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Βεβαίως θα την ξαναφέρω.