Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Σύστημα Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ)

Σύστημα  Υποβολής  Δήλωσης  Περιουσιακής  Κατάστασης

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΚΕΥ – ΠΟΘΕΝ

(με την ευθύνη των Αρχών Ελέγχου και την υποστήριξη της ΓΓΠΣ και της ΓΓΔΕ)

τηλ. : 210 48.02.100

 

Οδηγίες Περιγραφής της Διαδικασίας

Συμπλήρωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης    [html]  [pdf]