Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της την Τετάρτη 1/4/2020 από τις 22:00 έως και τις 24:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ