Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 Προηγούμενη έκδοση (2.1)


                                           ( Έκδοση Προδιαγραφών 2.2 )

              Έκδοση για Windows (Τελ.Ενημ: 08/11/2011- Έκδοση 2.0.4.0)
              Έκδοση JAVA (για Windows και άλλα λειτουργικά - Τελ.Ενημ: 12/04/2013- Έκδοση 2.0.4.0)
              Οδηγίες Εγκατάστασης

 

 

  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ (Έκδοση 1.0.6.8):

             Έκδοση για Windows  (Tελ.Ενημ:  22/10/2019)

             Έκδοση για άλλα λειτουργικά συστήματα  (Tελ.Ενημ:  22/10/2019)

             Οδηγίες εγκατάστασης

             Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα
             Προδιαγραφές και παράδειγμα για αρχεία καταστάσεων πληρωμής που  αποστέλλονται από τους εκκαθαριστές στις ΥΔΕ. ( Τελ. Ενημ. : 06/10/2011)