Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 Προηγούμενη έκδοση (2.1)


                                           ( Έκδοση Προδιαγραφών 2.2 )

              Έκδοση για Windows (Τελ.Ενημ: 08/11/2011- Έκδοση 2.0.4.0)
              Έκδοση JAVA (για Windows και άλλα λειτουργικά - Τελ.Ενημ: 12/04/2013- Έκδοση 2.0.4.0)
              Οδηγίες Εγκατάστασης

 

 

  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ (Έκδοση 1.0.6.8):

             Έκδοση για Windows  (Tελ.Ενημ: 27/9/2021)

             Έκδοση για άλλα λειτουργικά συστήματα  (Tελ.Ενημ: 27/9/2021)

             Οδηγίες εγκατάστασης

             Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα

   Οδηγίες ενημέρωσης καταστάσεων πληρωμής για τους φορείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
   Προδιαγραφές και παράδειγμα για αρχεία καταστάσεων πληρωμής που  αποστέλλονται από τους εκκαθαριστές στις ΥΔΕ. ( Τελ. Ενημ. : 06/10/2011)