Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Επιλογή Προϊσταμένων ΔΥΕΕ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑ ΛΕΣΒΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, την 21/10/2021 διενεργήθηκαν οι δομημένες συνεντεύξεις των υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων των ΔΥΕΕ Ν. Κοζάνης, Λαρίσσης, Λέσβου, Ροδόπης και Φθιώτιδας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και επελέγησαν ο κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ για την ΔΥΕΕ Ν. Κοζάνης η κ. Τσεκούρα Κυριακή για την ΔΥΕΕ Ν. Λαρίσσης, η κ. Γιαννή Ελένη για την ΔΥΕΕ Ν. Λέσβου, ο κ. Τσαούσης Γεώργιος για την ΔΥΕΕ Ν. Ροδόπης και η κ. Τσώνη Νικολέτα για την ΔΥΕΕ Ν. Φθιώτιδας.

Ανακοίνωση