Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


Επιστροφή

Επιλογή Προϊσταμένων ΔΥΕΕ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, την 14/10/2021 διενεργήθηκαν οι δομημένες συνεντεύξεις των υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων των ΔΥΕΕ Ν. Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κέρκυρας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και επελέγησαν ο κ. Ηλίας Κιντής για την ΔΥΕΕ Ν. Αρκαδίας η κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος για την ΔΥΕΕ Ν. Αχαΐας, η κ. Γεωργία Μπαγιουρούκη για την ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου, ο κ. Σάββας Μαρκίδης για την ΔΥΕΕ Ν. Θεσσαλονίκης, ο κ. Νικόλαος Κουτής για τη ΔΥΕΕ Ν. Ιωαννίνων και ο κ. Σπυρίδων Βερονίκης  για την ΔΥΕΕ Ν. Κέρκυρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ