Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

ΘΕΣΜΙΚΑ

 

  1.  Παράρτημα 1
  2.  Παράρτημα 2
  3.  Παράρτημα 3

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ  ΑΡΙΘΜ. ΕΑΠ 2005980 ΕΞ 2018/16-11-2018 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΟΙΚ. 9235 ΕΞ 2019/11-02-2019