Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Ηλεκτρονικό  Τιμολόγιο στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

 

 

Όλα τα στοιχεία για την εφαρμογή καθώς και σχετικές οδηγίες, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια Δημοσίων Συμβάσεων  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.