Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

 

 

       Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

 

 

Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
 
  • Πατήστε εδώ αν είστε ο Αιτών
  • Πατήστε εδώ αν είστε εξαρτώμενο μέλος
  • Πατήστε εδώ αν είστε Σύζυγος
  • Πατήστε εδώ αν είστε σύμβουλος
  • Πατήστε εδώ αν είστε συνοφειλέτης
Μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλος σας, να αιτηθείτε εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€, προς:
  • χρηματοδοτικούς φορείς
  • το δημόσιο
  • φορείς κοινωνικής ασφάλισης
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ακολουθεί η διενέργεια ελέγχου ύπαρξης πλούτου όλων των εμπλεκομένων (οφειλέτη, συνοφειλετών - εγγυητών) από τους θεσμικούς πιστωτές. 
Σε 2 μήνες ολοκληρώνεται η  αξιολόγηση της αίτησης από τους θεσμικούς πιστωτές και υποβάλλουν, μέσω της Πλατφόρμας, μια πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών, η οποία παράχθηκε αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγορίθμου. Εάν συναινέσετε στην πρόταση, τότε συνάπτεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τους θεσμικούς πιστωτές σας.
Η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται «αυτοματοποιημένα» και υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.
Για την οριστική υποβολή της αίτησης σας, απαιτείται η συναίνεση από σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος ή συνοφειλέτη, για την άρση απορρήτου και την άντληση των δεδομένων τους.
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για οποιοδήποτε ερώτημα, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας και τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (πληροφοριακό υλικό)
Αν το ερώτημα σας δεν καλύπτεται στα ανωτέρω κείμενα, τότε συνδεθείτε στην πλατφόρμα και επιλέξτε «Βοήθεια» και στη συνέχεια «Ερωτήματα».
 
ΝΟΜΟΙ
Το θεσμικό πλαίσιο αναλυτικά εδώ


Νόμοι