Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

e-Παράβολο

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Κράτα τοΚράτα τοΚράτα τοΑποφάσειςH διαδικασία  του ηλεκτρονικού παραβόλου για πολίτες / επιχειρήσεις περιλαμβάνει:

1. Δημιουργία e-Παραβόλου:

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο e-Παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το e-Παράβολο για να το καταθέσει στον Φορέα.  (Οδηγίες έκδοσης Ηλεκτρονικού Παραβόλου)

 2. Πληρωμή e-Παραβόλου:

Η πληρωμή του e-Παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ.

3. Κατάθεση e-Παραβόλου στον Φορέα:

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει-χρησιμοποιήσει το e-Παράβολο στον Φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Στην συνέχεια, ο υπάλληλος του Φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-Παραβόλου.

Οριζόντια παράβολα - Νέα λειτουργία από 1.8.2017

Από 1.8.2017 στους Φορείς έχει προστεθεί επιλογή «Οριζόντιος Φορέας»  που περιλαμβάνει παράβολα τα οποία είναι κοινά για πολλούς Φορείς του Δημοσίου. Τα συγκεκριμένα παράβολα  μπορούν να εκδοθούν από τον πολίτη για κάποιον από αυτούς τους Φορείς.  ‘Ένα οριζόντιο παράβολο μπορεί να δεσμευτεί μόνο από τον αρμόδιο Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συμπληρωθεί στα πρόσθετα στοιχεία (Φορέας Κατάθεσης χρήσης).
Ενδεικτικά, έχει ενταχθεί παράβολο που αφορά σε «Ενστάσεις  Διαγωνισμών Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών για ποσό μικρότερο από 60000 χωρίς ΦΠΑ» .

Παράβολα αυτόματης δέσμευσης - Νέα λειτουργία από 1.2.2018

Από 1.2.2018 είναι διαθέσιμα τα παράβολα αυτόματης δέσμευσης, τα οποία δεσμεύονται αυτόματα από την εφαρμογή του e-παραβόλου μόλις πληρωθούν. Για τα παραπάνω παράβολα δεν υπάρχει δυνατότητα αιτήματος επιστροφής χρημάτων από τον πολίτη. Τα συγκεκριμένα παράβολα έχουν στην οθόνη έκδοσης τους την σήμανση «Το παρόν παράβολο θα δεσμευτεί αυτόματα μετά την πληρωμή.»

Πληρωμή e-Παραβόλου:

α. Την άμεση πληρωμή (e-Παράβολο άμεσα διαθέσιμο) υποστηρίζουν οι τράπεζες:

― ALPHA BANK
― ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
― EUROBANK
― ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
― ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β. Οι υπόλοιπες τράπεζες και τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την ετεροχρονισμένη πληρωμή (e-Παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες).

γ. Για πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (το e-Παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο), μπορουν να χρησιμοποιηθούν κάρτες που έχουν εκδοθεί απο Ελληνικές Τράπεζες.

δ. Για την πληρωμή του e-Παραβόλου από τράπεζα του εξωτερικού, θα πρέπει να γίνει μεταφορά κεφαλαίου μέσω του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ SEPA (παράδειγμα μεταφοράς κεφαλαίου μέσω SEPA).

Σε αυτήν την περίπτωση, το e-Παράβολο είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς κεφαλαίου. 
H κατάθεση πρέπει να γίνει: Στον ΙΒΑΝ GR1201000230000000481090510 με Επωνυμία Δικαιούχου: Mininsty of Finance, Διεύθυνση Δικαιούχου: 10, Kar. Servias str. , 10562 Athens ενώ στην αιτιολογία-πληροφορίες εμβάσματος θα πρέπει να αναφέρεται μόνο ο κωδικός πληρωμής (20 ψηφία).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Για να χρησιμοποιηθεί - κατατεθεί ένα e-Παράβολο στον Φορέα, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του.
  • Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής αφορά το χρονικό διάστημα που μπορεί να πληρωθεί ένα e-Παράβολο από τον συναλλασσόμενο.
  • Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία χρήσης για ένα παράβολο που έχει πληρωθεί.
  • Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το e-Παράβολο που δεν έχει πληρωθεί ακυρώνεται και δεν μπορεί να πληρωθεί ή να χρησιμοποιηθεί – κατατεθεί στον Φορέα

H διαδικασία  του ηλεκτρονικού παραβόλου για τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης:

Η χρήση της υπηρεσίας από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι δυνατή μέσω της Πιστοποίησης του Taxisnet όπως περιγράφεται στις «Οδηγίες Πιστοποίησης Δημόσιων Φορέων» και σύμφωνα με τις «Οδηγίες Διαχείρισης e-Παραβόλου από Υπαλλήλους Φορέα».

Ένταξη νέων Φορέων / μεταβολή στοιχείων ενταγμένων Φορέων

Για την ένταξη νέων Φορέων  στην εφαρμογή του e-Παράβολο ή τη μεταβολή στοιχείων των ήδη ενταγμένων Φορέων, οι φορείς της Δημοσιας Διοίηκησης θα πρέπει να συμπληρώσουν το αρχείο  "Αίτηση ένταξης ή μεταβολής στοιχείων Φορέα του Δημοσίου” και να το αποστείλλουν στο e-mail eparavolo@gsis.gr.

Παροχή web services σε Φορείς

Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Web Service για την επικοινωνία μεταξύ εξυπηρετητών (Servers) του φορέα με την ΓΓΠΣ. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των web services μπορείτε να αποστέλλετε μηνύματα στο eparavolo_ws@gsis.gr 

Ένταξη νέων παραβόλων στην εφαρμογή του e-Παράβολο

Για την ένταξη νέων παραβόλων στην εφαρμογή του e-Παράβολο, οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να συμπληρώσουν το αρχείο «Πρότυπο Καταγραφής Παραβόλων» και να το αποστείλλουν στο e-mail: eparavolo@gsis.gr.

Δέσμευση e-παραβόλων από υπαλλήλους των Δήμων από 6.2.2018

  • Η δέσμευση των παραβόλων με αποδέκτες τους Δήμους θα πρέπει να γίνεται από τους υπαλλήλων αυτών, μέσα απο την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (https://govhub.gr/)
  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ  θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ο δήμος στην πλατφόρμα (https://govhub.gr/), όπου υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες
  • Με βαση την ΠΟΛ. 1150 15/05/2014 (ΦΕΚ 1357/Β'/2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163), ο υπάλληλος της Υπηρεσίας όπου κατατίθεται το e-Παράβολο για να το αποδεχθεί/δεσμεύσει συνδέεται στην εφαρμογή του Govhub (για τους υπαλλήλους των Δημων), αναζητά το e-Παράβολο, ελέγχει την εγκυρότητά του και στην συνέχεια το δεσμεύει ώστε να αποκλειστεί η εκ νέου χρήση του.
  • Στην περίπτωση που ένα e-παράβολο δεσμευτεί από έναν Δήμο, δεν υπάρχει η δυνατότητα αποδέσμευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί/δεσμευτεί από άλλον Δήμο. Για το σκοπό αυτό απαιτείται από τον Πολίτη η έκδοση και πληρωμή νεου e-παραβόλου  
  • Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των χρήματών ενός παραβόλου από τον Δήμο, στην περίπτωση που δεσμευτεί και δεν χρησιμοποιηθεί από τον Πολίτη


Λοιπές Πληροφορίες

Η υπηρεσία e-Παράβολο δίνει την δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικών παραβόλων των φορέων του Δημοσίου που περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο (σε μορφή  xls και σε pdf).

Επιστροφή Χρημάτων:

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων κάντε κλικ εδώ

 

Τεχνική υποστήριξη για πολίτες / επιχειρήσεις:

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του e-Παραβόλου παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 213 1621000 (επιλογή 6) ή να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος (για Πιστοποιημένους Χρήστες πατήστε εδώ).

 

Τεχνική υποστήριξη για  φορείς της Δημόσιας Διοίκησης:

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του e-Παραβόλου μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 213 1621000 (επιλογή 6) ή να αποστείλλετε e-mail στo eparavolo@gsis.gr, μόνο για φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.Φόρμα Υποβολής ΕρωτήματοςΟδηγίες Περιγραφής της ΔιαδικασίαςΣύνδεσμοι βοήθειαςΣτατιστικά