Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Επιστροφή

e-ΑΠΑΑ «Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ)»

1o Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022

Η Πύλη μας (valuemaps.gov.gr) απέσπασε το 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης» για το έτος 2022, στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας», στη θεματική «Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» (η σχετική ανακοίνωση στο https://digitalawards.gov.gr/winners).

 

 

 

e-ΑΠΑΑ «Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ)»

1. Γεωχωρική Απεικόνιση Ζωνών συστήματος ΑΠΑΑ και Υπολογισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτου σε χάρτη (valuemaps) 

 

2. Αποφάσεις / Πίνακες Τιμών Ζωνών και Συντελεστών συστήματος ΑΠΑΑ  

 

3. Χάρτες Ζωνών συστήματος ΑΠΑΑ

 

4. Διατάξεις συστήματος ΑΠΑΑ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) 
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
 ΧΡΗΣΗ  

 

5. Ανακοινώσεις για εκτιμητές του μητρώου ΥΠΟΙΚ

 

6. Συχνές ερωτήσεις εφαρμογής του συστήματος ΑΠΑΑ

 

7. Έντυπα του συστήματος ΑΠΑΑ για Υπολογισμό Αξίας Ακινήτου