Επιστροφή

Δ.Τ. : Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της από το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 στις 11:00 έως και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 στις 24:00.

Κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών,  δύναται να σημειωθούν στιγμιαίες έως και καθολικές διακοπές στην παροχή  των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ