Επιστροφή

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην τελετή υπογραφής των συμβολαίων χρηματοδότησης των έργων «Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων (ΠΑΓΓΑΙΑ)» και «The Research Vessel» από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 

Κυρίες και Κύριοι,

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που παρευρίσκομαι σήμερα στην τελετή υπογραφής των συμβολαίων χρηματοδότησης δύο σημαντικών επενδυτικών έργων, από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Έργα τα οποία θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής.

Κλιματική Αλλαγή που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη και υποσκάπτει το μέλλον του, με τις σοβαρότατες περιβαλλοντικές, υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της.

Πρόκειται για έργα των οποίων η χρησιμότητα ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα της χώρας μας.

Η υλοποίησή τους μάλιστα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, δύο ιστορικά ερευνητικά ιδρύματα, αποτελεί εχέγγυο για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους, επ’ ωφελεία της ερευνητικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου.

 

Το πρώτο έργο αφορά την ίδρυση της εθνικής ερευνητικής δομής «Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων (ΠΑΓΓΑΙΑ)».

Πρόκειται για σταθμό συλλογής και έρευνας ατμοσφαιρικών δεδομένων, εγκατεστημένο στο νησί των Αντικυθήρων.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 22,66 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου το 25% θα χρηματοδοτηθεί από την ελληνική πολιτεία και το υπόλοιπο 75%, μέσω δανεισμού, από την ΕΤΕπ.

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλύψει την ανάγκη για κτηριακές υποδομές, ενισχύοντάς τες με προηγμένο, καινοτόμο εξοπλισμό.

Σκοπός του έργου αυτού είναι, μεταξύ άλλων:

  • Να αποτελέσει κεντρικό σταθμό παρακολούθησης κλιματικών, ατμοσφαιρικών και γεωφυσικών παραμέτρων, κάτι που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την κατανόηση των κλιματικών αλλαγών στην ευρύτερη περιοχή.
  • Να παρέχει έγκαιρη ενημέρωση στην Πολιτεία για ακραία φυσικά φαινόμενα.
  • Να βελτιώσει τις κλιματικές προγνώσεις σε περιφερειακή κλίμακα, για τον αποτελεσματικό μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  • Να συμβάλει στην εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
  • Να αναδείξει το νησί των Αντικυθήρων ως επιστημονικό πόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην ανάπτυξη επιστημονικού τουρισμού, στην ανάσχεση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των Αντικυθήρων και γενικότερα στην ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών.

 

Το δεύτερο έργο αφορά τον σχεδιασμό και τη ναυπήγηση ενός νέου, σύγχρονου, πλήρως εξοπλισμένου ωκεανογραφικού σκάφους.

Αυτό θα λειτουργεί υπό το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και θα αντικαταστήσει το υπάρχον σκάφος, το οποίο επιχειρεί εδώ και 34 χρόνια, έχοντας πλέον φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης οικονομικής ζωής του.

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου εκτιμάται στα 55,18 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 14,18 εκατ. ευρώ θα δοθούν από την Ελληνική Πολιτεία και τα υπόλοιπα 41 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, μέσω δανεισμού.

Το νέο αυτό ερευνητικό σκάφος θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πιο μακρινά ταξίδια, να παραμένει περισσότερο χρόνο μακριά από τη στεριά, ενώ θα διαθέτει προηγμένα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Με αυτό τον τρόπο, βελτιώνονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, ενώ όλη η διαδικασία γίνεται γρηγορότερη και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σκοπόςτου έργου αυτού, μεταξύ άλλων, είναι:

  • Να αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ανατολική Μεσόγειο και να συμβάλει στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στον περιορισμό της ρύπανσης, στην έρευνα σε ακραία περιβάλλοντα.
  • Να υλοποιήσει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για τα παράκτια ύδατα και την ανοιχτή θάλασσα, την Οδηγία για τα νερά, και τη στρατηγική για τη θαλάσσια έρευνα.
  • Να συμβάλει στην εκπαίδευση της νέας γενιάς θαλάσσιων επιστημόνων με τη δημιουργία πλωτού πανεπιστημίου.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Το ίδιο ισχύει και για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Για τους σκοπούς αυτούς, αξιοποιούμε, όπως αποδεικνύεται και από τη σημερινή τελετή, και θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τους διαθέσιμους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους και εργαλεία.

Έτσι, θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά και παραγωγικά με την ΕΤΕπ, αλλά και με κάθε δημόσιο και ιδιωτικό ερευνητικό φορέα.

Ως Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και υπό τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 100%, έναντι 30% που είναι σήμερα, για δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 1η Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήματος, και χορηγούμε κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη μορφή εκπτώσεων φόρου επί του επενδυόμενου ποσού.

Κλείνοντας αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό, συγχαίρω όλους όσους συνέβαλαν να φθάσουμε στη σημερινή τελετή.

Τελετή που επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η επένδυση στην έρευνα αποτελεί επένδυση στο μέλλον.

Είναι στο χέρι μας να διαμορφώσουμε την επόμενη ημέρα της Ελλάδας και της οικονομίας μας πάνω σε στέρεες βάσεις, στρέφοντας τη χώρα σε ένα νέα παραγωγικό πρότυπο, επικεντρωμένο σε τομείς και δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα διαχυθούν σε ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία.

Πρότυπο το οποίο θα διασφαλίσει ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Πρόκειται για ένα «στοίχημα» που είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε, με σχέδιο, όραμα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και σκληρή δουλειά!