Επιστροφή

Άρθρο του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Καθημερινή της Κυριακής

Ένα σοβαρό κράτος είναι απολύτως αναγκαίο να έχει διαρκώς ασφαλή ταμειακά διαθέσιμα, για λόγους οικονομικούς, εθνικούς και κοινωνικούς.
Επιστημονικό και πολιτικό ενδιαφέρον έχει ο προσδιορισμός του βέλτιστου ύψους.  Ταμειακά διαθέσιμα υπήρχαν πάντα. Δεν ήταν ανακάλυψη κάποιας Κυβέρνησης.

Παλαιότερα, βέβαια, ήταν διάσπαρτα σε διάφορους λογαριασμούς, σε εμπορικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ, στις αρχές του 2014, διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο για τη συγκεντρωτική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους.
Τα τελευταία χρόνια, και ορθώς, διατηρούνται σε ένα λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις εισροές και τις εκροές.  Το ίδιο έγινε και κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης ........
 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ