Επιστροφή

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Νίκου Κουλοχέρη στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο»

Πρωταρχικό μέλημα της κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί η συνεχής βελτίωση της αξιοπιστίας του αντικειμενικού συστήματος Αξιών Ακινήτων, η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και διαφάνειας με την εφαρμογή αντικειμενικών και επιστημονικών κριτηρίων στον προσδιορισμό αξιών ακινήτων. Βασική επιδίωξη είναι η διαρκής αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματος για επίτευξη προσέγγισης των τιμών με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και η ολοκλήρωση της επέκτασης του συστήματος για πλήρη κάλυψη της Επικράτειας, σε συνδυασμό με την παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Το υφιστάμενο σύστημα εκτιμήσεων χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αντικειμενικότητα καθώς οι εκτιμήσεις συντελούνται από δύο πιστοποιημένους εκτιμητές, και ελέγχονται από Επιτροπή Ελέγχου. Επιπροσθέτως σε περίπτωση απόκλισης άνω του 25% της εισήγησης τιμών των δύο εκτιμητών  για την ίδια ζώνη, ορίζεται και τρίτος πιστοποιημένος  εκτιμητής. Επίσης κατά τη διαδικασία οι ΟΤΑ μπορούν να υποβάλουν γνώμη για το ύψος των Αντικειμενικών αξιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διαμόρφωση των τελευταίων αντικειμενικών αξιών δεν υπέβαλε γνώμη αν και κλήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ ενώ υπήρξαν και περιορισμένης κλίμακας επιφυλάξεις σε πολύ λίγες περιοχές, αποφασίσαμε με σύνεση και κοινωνική ευαισθησία να δοθεί η δυνατότητα σε όσους ΟΤΑ επιθυμούν έως τις 6 Φεβρουαρίου να υποβάλουν τεκμηριωμένη γνώμη. Εν συνεχεία όπου υπάρχει τυχόν βασιμότητα, η αρμόδια επιτροπή θα εισηγηθεί στον Υπουργό οικονομικών εκ νέου εκτίμηση με την ίδια προβλεπόμενη εκ του θεσμικού πλαισίου διαδικασία δίχως αναδρομική ισχύ.
Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να επισημάνω τη διαφοροποίηση των Αντικειμενικών αξιών που πρέπει να προσεγγίσουν τις εμπορικές αξίες σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Η κυβέρνησή μας, σε συνδυασμό με την πρώτη αρχική μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% το καλοκαίρι του 2019, μέσα στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της, έχει προχωρήσει σε συνολική μείωση του ΕΝΦΙΑ 35% σε μόνιμη βάση, ήτοι σε μείωση της τάξης των 919 εκατομμυρίων ευρώ. Το 80% περίπου των συμπολιτών μας είχε μείωση του ΕΝΦΙΑ και από αυτούς το 47% είχε μείωση άνω του 20%. Το 13% περίπου των φορολογουμένων δεν είχε καμία μεταβολή ενώ αύξηση υπήρξε μόνο για το 7% των φορολογουμένων, που στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε σε περιοχές με αυξημένες τιμές ζώνης, είτε σε περιοχές που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών. Οι όποιες επιφυλάξεις συνεπώς για τις αντικειμενικές αξίες συνέχονται με αυτό το μικρό ποσοστό που αντιμετώπισε αύξηση του ΕΝΦΙΑ κυρίως λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών και αυτό προφανώς δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι υπήρξαν αστοχίες στην εκτίμηση των αντικειμενικών αξιών. 
To Υπουργείο Οικονομικών με τη πολύτιμη στήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας ΑΤΕΠΑΑ και την υποστήριξη της ΓΓΠΣΔΔ συνεχίζει την επέκταση των αντικειμενικών στο υπολειπόμενο  1,5% της Επικράτειας όπου έλλειπαν τα απαιτούμενα πολεοδομικά στοιχεία, ενώ έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των ζωνών του συστήματος για όλες τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών. Παράλληλα εμπλουτίζεται η  διαδικτυακή εφαρμογή γεωχωρικής απεικόνισης των ζωνών του αντικειμενικού συστήματος «Valuemaps» που απέσπασε το 1ο Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έτος 2022 ενώ ήδη έχει συνταχθεί τεχνικό δελτίο για την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης του έργου για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου γεωπληροφοριακού συστήματος μαζικής εκτίμησης αξιών ακινήτων.

 

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα