Επιστροφή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 4,25% ΛΗΞΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2033

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΣήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 4,25%, λήξεως 15 Ιουνίου 2033, ύψους 200 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.016 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:..

....δείτε την Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η